IBM: Řízení a rizika dat budou vyžadovat zákony

IBM předpovídá, že v některých zemích budou organizace muset být schopny doložit regulačním úřadům v rámci pravidelných auditů používané postupy řízení dat. V první řadě se to bude týkat bankovního a finančního sektoru, ale postupně půjde o rostoucí trend v celosvětovém měřítku.IBM zveřejnila prognózu toho, jak se v příštích čtyřech letech změní chování podniků a ochotu trhu důvěřovat informacím: z dat stane účetní majetek a jejich řízení bude zákonem stanoveným požadavkem.

IBM předpovídá, že v některých zemích budou organizace muset být schopny doložit regulačním úřadům v rámci pravidelných auditů používané postupy řízení dat. V první řadě se to bude týkat bankovního a finančního sektoru, ale postupně půjde o rostoucí trend v celosvětovém měřítku.
Hodnota dat bude považována v účetní rozvaze za aktivum a vykazována finančním ředitelem, zatímco kvalita dat se stane jednotkou sledovanou v technických zprávách a klíčovým ukazatelem výkonnosti IT. Postupně se budou vytvářet nové postupy účtování a reportingu pro měření a posuzování hodnoty dat.
Výpočet rizik bude využíván v čím dále větší míře při menších i větších rozhodnutích, přičemž tento proces bude postupně automatizován informačními technologiemi. Ve většině organizací nyní výpočty rizik provádí vybraná skupina jednotlivců a používají se k tomu složité procesy. Výhledově bude výpočet rizik plně automatizován, což podle IBM poskytne větší transparentnost a umožní jednoduše prošetřit minulá ohrožení, předpovídat přímá a nepřímá rizika a vytvářet kapitálové rezervy pro zajištění a krytí rizik.
Změní se role ředitele informačních technologií (CIO) , který bude zodpovídat za vykazování kvality dat a rizik pro správní radu.
Prosazení řízení dat jako povinné disciplíny pro organizace prospěje podle IBM investorům i spotřebitelům, neboť napomůže větší důvěryhodnosti, transparentnosti a nižším rizikům. V příštích čtyřech letech se kvalita dat vyvine jako klíčový ukazatel výkonnosti podniků po celém světě.


Komentáře