IBM zabezpečuje prostředí gridů a cloud computingu

Na podporu udržování a zálohování kopií kritických dat mimo firemní provozovny a pro zajištění nepřetržité dostupnosti e-mailu, důležitých podnikových aplikací a jejich dat v případě katastrofy uvádí IBM produkty Onsite and Remote Data Protection, které získala akvizicí společnosti Arsenal.IBM představila svou kolekci nového hardwaru, softwaru a služeb řešící problematiku efektivního ukládání dat a jejich zabezpečení.

Společnost IBM v rámci své strategie New Enterprise Data Center (Nové podnikové datové centrum) uvedla základní prvky informační infrastruktury. Tyto prvky se zaměřují na dostupnost, shodu s předpisy pro ochranu a uchovávání dat a na aspekty zabezpečení, které jsou pro redesign datových center zásadní. IBM napříč celým svým portfoliem představuje více než 30 nových a inovovaných produktů a služeb.

Novinky IBM zahrnují vysoce škálovatelný diskový úložný systém pro zvládání současné rozmanité směsi informací – od webu 2.0 až po tradiční aplikace jako finanční služby. Nové řešení podnikového diskového systému, které vychází z lednové akvizice společnosti XIV, používá grid architekturu s jednodušší správou, lepším škálováním výkonu, samočinnými funkcemi ladění a odstraňování problémů a přidělováním diskového prostoru metodou „thin provisioning“.

IBM nabízí také nový software pro virtualizaci úložného systému, který pomůže klientům efektivněji spravovat a konsolidovat objemy firemních dat. Zákazníci s tímto úložným řešením dosáhnou výhodnější míry využití, vyšší energetické účinnosti, dostupnosti a škálovatelnosti kritických aplikací.

Na podporu udržování a zálohování kopií kritických dat mimo firemní provozovny a pro zajištění nepřetržité dostupnosti e-mailu, důležitých podnikových aplikací a jejich dat v případě katastrofy uvádí IBM produkty Onsite and Remote Data Protection, které získala akvizicí společnosti Arsenal.

Společnost IBM uvedla na trh také vylepšení svého řešení pro dlouhodobé ukládání dat s garancí nepřepisovatelnosti dat o nové diskové jednotky s kapacitou zvětšenou o 33 procent. Na rozdíl od řešení EMC Centera lze systém IBM rozčlenit na oddíly pro provoz aplikací různých dodavatelů.


Viz také:
Cloud computing může zachytávat i malware


Komentáře