Identifikační čipové doklady s biometrickými prvky

V současné době se intenzivně rozvíjí používání čipové technologie pro identifikační doklady – nyní zejména pro cestovní pasy a v blízké budoucnosti i pro občanské průkazy, průkazy zdravotního pojištění, doklady pro cizince apod.
Komentáře