Identity Manager jde jako webová služba integrovat do stávajících rozhraní

CA Identity Manager r12 nabízí předem připravené konektory pro standardní podnikové systémy, jako jsou Active Directory, SAP a další. Nástroj Connector Xpress umožňuje zákazníkům tvorbu konektorů pro proprietární systémy prostřednictvím rozhraní založeného na průvodci...Společnost CA představila nejnovější verzi produktu Identity Manager. CA Identity Manager verze 12 je určen pro správu identit v průběhu celého životního cyklu, od jejich vytvoření přes úpravy až po odstranění, a to v rámci centralizovaných, distribuovaných i webových systémů.

Ve zprávě vydané v únoru 2008 pod názvem Identity Management Market Forecast: 2007 to 2014 analytici společnosti Forrester odhadují, že objem trhu se správou identit a přístupu vzroste do roku 2014 až na úroveň 12,3 miliardy dolarů. Celých 64 procent bude tvořit provisioning.

CA Identity Manager nabízí podle dodavatele několik důležitých vylepšení a funkcí:

Zjednodušená architektura, instalace a správa. Verze 12 mj. podporuje diferencovanější provisioning, který umožňuje jemnější správu oprávnění a řízení automatizace, což pomáhá zdokonalit správu.
Rozšířená podpora pro IT prostředí: CA Identity Manager r12 nabízí předem připravené konektory pro standardní podnikové systémy, jako jsou Active Directory, SAP a další. Nástroj Connector Xpress umožňuje zákazníkům tvorbu konektorů pro proprietární systémy prostřednictvím rozhraní založeného na průvodci, namísto programování. Navíc je každá funkce produktu CA Identity Manager v rámci uživatelského rozhraní zveřejněna jako webová služba, což zákazníkům umožňuje snadno vkládat funkce správy identit do rozhraní, na která si uživatelé již zvykli.
Rozšířené možnosti vytváření reportů: Řešení správy identit zlepšuje celkové zabezpečení organizace díky ustanovení konzistentních a auditovaných procesů provisioningu. Díky dalším předdefinovaným sestavám, otevřenému systému tvorby sestav a standardní integraci s obchodními objekty nabízí produkt flexibilitu, která umožňuje splnit nejrůznější požadavky na tvorbu sestav. Sestavy CA Identity Manager r12 znázorňují jak data založená na událostech (co který uživatel udělal v minulosti), tak i data založená na oprávněních (co může který uživatel udělat), a pomáhají tak zajistit shodu s předpisy.
Podporované standardy: CA Identity Manager r12 podporuje protokol IPv6 a standard FIPS-140, který vymezuje vládní šifrovací standardy pro USA. Oba standardy jsou vyžadovány vládními organizacemi v USA.

Viz také:
Správa identit podle rolí
Pravidla nasazení z jediného rozhraní


Komentáře