Incident response ve věku cloudů

Řešení pro reakce na incidenty může pomoci interním i externím týmům spolupracovat, sledovat procesy reakcí na incidenty a automatizovat důležité úlohy zabezpečení.

Incident response ve věku cloudů


Většina šéfů zabezpečení informací zažívá drsné probuzení, když se setkají se svým prvním významným bezpečnostním problémem v cloudu.

Pokud zjistí kritickou zranitelnost, která vyžaduje opravu, může jim chybět povolení ke změnám v prostředí připraveném od poskytovatele cloudu. Jestliže firma síť nevlastní, nemusí existovat způsob, jak získat podrobnosti zásadní pro vyšetření incidentu.

Aby se v cloudu zabránilo významným bezpečnostním problémům, musí mít CISO plán reakcí na incidenty. Zde je návod, jak ho vytvořit:

 

  1. Stanovte společný plán reakce s poskytovatelem cloudu. Pokud jste ještě do cloudu nepřešli, je nejpraktičtějším prvním krokem stanovení společného procesu reakcí. Je potřeba jasně definovat odpovědnosti a role a vzájemně si vyměnit kontaktní informace pro primární a sekundární kontakty.

Získejte podrobné vysvětlení toho, co u poskytovatele vyvolává reakci na incidenty a jak bude poskytovatel řešit různé problémy.

 

  1. Vyhodnoťte způsob monitoringu a bezpečnostní opatření používané v daném cloudu. Pro zajištění efektivní reakce na bezpečnostní problémy související s cloudovou infrastrukturou je důležité pochopit, jaký druh monitorovacích a bezpečnostních opatření používá poskytovatel cloudu a jakým způsobem jsou pro vás tyto nástroje dostupné.

Pokud zjistíte, že jsou nedostatečné, hledejte způsoby, jak lze nasadit doplňující řešení, které to napraví.

 

3. Vytvořte plán obnovy. Rozhodněte, zda bude v případě výpadku u poskytovatele nutná obnova. Vytvořte plán obnovy, který určí, jestli se má použít alternativní poskytovatel, nebo interní vybavení, a určí také postup pro získání a přesun dat.

 

4. Vyhodnoťte forenzní nástroje pro cloudovou infrastrukturu. Zjistěte, jaké nástroje jsou k dispozici od poskytovatele cloudu a z dalších zdrojů pro forenzní šetření v případě incidentu. Pokud incident zahrnuje citlivé osobní údaje, mohl by přerůst v právní problém, takže je dostupnost vhodných nástrojů pro forenzní práci a sledování důkazů zásadní.

 

Zvládnutí incidentu v cloudu

Při reakci na incident je mnoho kroků stejných nehledě na to, zda k němu došlo v cloudu či v interní infrastruktuře. V případě cloudového incidentu však existují některé další kroky, které je nutné udělat:

  • Ihned kontaktujte tým reakce na incidenty daného poskytovatele a při své komunikaci buďte důrazní. Pokud je tým poskytovatele nedostupný, udělejte v souvislosti s incidentem vše, co je ve vašich možnostech pro jeho zastavení – například kontroly připojení ke cloudové službě a v případě pochyb také zrušení uživatelského přístupu ke cloudové službě.
  • Pokud nelze incident kontrolovat, ani zastavit, připravte si přesun na alternativní službu nebo si nakonfigurujte svůj interní server.
  • Cloud vám umožní odložit identifikaci a odstranění na dobu po skončení krize. Ve většině případů můžete okamžitě zahájit obnovu produkčních služeb vytvořením nové instance.

 

Nejlepší postupy

Jedním z kritických problémů, kterým mnoho podniků čelí, je nedostatek talentovaných pracovních sil s potřebnými schopnostmi pro správu zabezpečení. Je těžké najít vhodné kandidáty, a pokud je najdete, můžete čekat, že jim budete muset nabídnout vysoké platy.

Existují však některé kroky, které můžete udělat, abyste rychle zaškolili nové zaměstnance a zlepšili schopnosti pracovníků současných:

  • Podporujte spolupráci, která pomůže mladším zaměstnancům učit se ze zkušeností vedoucích analytiků. Jako bonus může spolupráce odhalit duplicitní činnosti, které lze odstranit.
  • Vytvářejte příručky, které popíšou standardní postupy pro reakce na incidenty. Samozřejmě nelze vytvořit návod pro každou možnou situaci, ale příručky mohou být cennými průvodci a vynikajícími školicími materiály. Jen nezapomínejte příručky aktualizovat, což je úloha, kterou lze často zautomatizovat.
  • Mnoho úloh lze automatizovat, zejména pokud se opakují a jsou rutinní. Běžné úlohy zabírají nepřijatelné množství času. Automatizace může uvolnit váš personál pro důležitější úkoly.
  • Podporujte vznik situační všímavosti z perspektivy historické i z perspektivy reálného času. Efektivní analýza minulých incidentů vám pomůže k lepšímu rozhodování o incidentech současných.
  • Analyzujte incidenty a vytvořte si databázi, která pomůže určit druhy problémů, potřebné schopnosti k jejich vyřešení, frekvenci různých typů incidentů a další skutečnosti. Analýza vám může pomoci identifikovat zranitelnosti a zjistit, kde lze zabezpečení zlepšit.

Jako většina nejlepších bezpečnostních postupů pro cloudové aplikace je také reakce na incidenty společnou odpovědností. Při plánování reakcí na budoucí incidenty je zásadní zajistit dostupnost správných kontaktů, nástrojů a procesů.

Mít platformu pro reakce na incidenty, která umožňuje spolupráci interních a externích týmů, sleduje procesy reakce na incidenty a automatizuje klíčové bezpečnostní úlohy, je v čase krize nezbytné, aby bylo možné rychle problémy zastavit a efektivně na ně reagovat.

 

Tento příspěvek vyšel v Security Worldu 4/2016. Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.

Úvodní foto: Fotolia © monsitj


Komentáře