Informace o pacientech v ohrožení

Ve zdravotnictví vznikají citlivá data, která je třeba chránit. Často se také mění právní normy, které určují jejich ochranu. Poskytovatelé péče se potýkají stejně jako firmy s úniky dat vzniklými ať již neopatrností pracovníků či cíleným působením kyberzločinců.

Informace o pacientech v ohrožení


Data o pacientech, know-how a duševní vlastnictví jsou hlavními zdroji informací organizací zabývajících se zdravotní péčí. Potýkají se s výzvou, jak chránit data, a zároveň čelí stále výraznějším bezpečnostním hrozbám, měnícím se legislativním požadavkům, a to vše na pozadí snižování výdajů, počtu zaměstnanců a dalších organizačních změn.

Na základě celosvětového průzkumu společnosti Deloitte je možné přiblížit typy nejčastějších úniků dat ve zdravotnictví. V 71 procentech pocházejí z prostředí zdravotnických zařízení, 16 procent ze zdravotních pojišťoven a třináct procent od ostatních subjektů působících ve zdravotnictví.

Se stále rostoucím důrazem na ochranu dat respondenti přikládají větší význam řízení přístupu a kontrole identity. Odpovědi ukazují, že řízení přístupu je a nadále bude jejich hlavní prioritou. Tento trend je však patrný i v jiných odvětvích. Organizace chtějí poskytnout zaměstnancům a třetím stranám nástroje, které zajistí jejich vzdálený a bezpečný přístup k aplikacím a infrastruktuře.

Ztráta a únik informací plynoucí z nedostatečného řízení přístupu k informacím jsou problémy, které se jednoznačně týkají všech respondentů výzkumu. Únikem je chápán pohyb informačních aktiv z důvěryhodných zdrojů k nevhodným, nedovoleným či veřejným nositelům, což představuje potenciální riziko a negativní dopad pro organizaci.

Jedním ze způsobů, jak se chránit před únikem dat, je implementace systému DLP (Data Leakage Prevention), který pomáhá držet data ve správných rukách. Stále se však objevují případy, kdy poskytovatel zdravotní péče měl například nechráněný web, jenž obsahoval jména, adresy, telefonní čísla a laboratorní výsledky pacientů, což je v rozporu se zákonem. Tehdy je třeba rychle přijmout bezpečnostní opatření.

 Úvodní foto: © Sergey Nivens - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 1/2013
Celé toto vydání si můžete koupit elektronicky
Komentáře