Informace o pacientech v ohrožení

Ve zdravotnictví vznikají citlivá data, která je třeba chránit. Často se také mění právní normy, které určují jejich ochranu. Poskytovatelé péče se potýkají stejně jako firmy s úniky dat vzniklými ať již neopatrností pracovníků či cíleným působením kyberzločinců.

Informace o pacientech v ohroženíÚnik informací sám o sobě může i nemusí způsobit společnosti újmu, ale obecně znamená, že došlo k porušení bezpečnostních podmínek, nedostatku povědomí o bezpečnosti či k jinému pochybení. Ačkoli má pouze malé procento respondentů výzkumu v současné době implementovanou technologii DLP – v porovnání s velkou skupinou používající firewally a antivirová řešení – je to technologie, na kterou se plánují v blízké době zaměřit.

Vysoké náklady

Většina organizací (a to nejen v oblasti zdravotnictví) si DLP technologie osvojuje relativně pomalu. Hlavním důvodem jsou bezesporu vysoké náklady spojené s implementací tohoto řešení. Jejich obhajoba je mnohdy neřešitelným úkolem, protože zdravotnické organizace již investovaly do zabezpečení využívané infrastruktury. Nicméně při rozhodování o implementaci DLP hraje výraznou roli jeho pokrytí téměř všech zdrojů úniků dat.

Informační bezpečnost v oboru, jako je zdravotnictví, představuje základní stavební kámen, protože uchovávaná data patří mezi nejcitlivější. Pro zajištění potřebné úrovně ochrany dat tak nestačí formálně zdokumentovaná strategie informační bezpečnosti, protože jednou z nejčastějších příčin úniku je lidská chyba. Je proto nutné přijmout takové prvky ochrany (jako je například DLP), které omezují lidská pochybení.

Únik dat v organizacích zabývajících se zdravotní péčí bývá přičítán především nedostatečnému prosazování již exitujících právních předpisů, zvyšujícímu se podílu informačních technologií, všudypřítomnosti sociálních médií a potenciálu pro zpeněžení osobních zdravotních informací neoprávněnými uživateli.

Důsledky úniku dat mohou být pro organizaci velmi významné – poškození dobrého jména a peněžní sankce patří mezi ty, o kterých se nejvíce hovoří. Přesto většina zdravotnických organizací nedisponuje vhodnou ochranou, která by pomohla tomuto jednání zabránit, protože mají velmi omezené rozpočty na ochranu, monitorování a obnovu IT.

Autoři pracují ve společnosti DeloitteÚvodní foto: © Sergey Nivens - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 1/2013
Celé toto vydání si můžete koupit elektronicky
Komentáře