ING varuje před podvodnými e-maily


ING upozorňuje klienty na výskyt podvodných e-mailů, které se snaží vylákat citlivé údaje o zabezpečovacích prvcích k bankovním účtům. Tyto e-maily byly rozeslány na náhodné adresy, takže některé dorazily i klientům ING Bank. Podvodné e-maily se snaží vytvořit dojem, že odesilatelem je ING Bank. Obsahují odkaz na stránku, která uživatele navádí k zadání osobních zabezpečovacích prvků.

Podvodný e-mail má ve svém textu hypertextové odkazy, které vedou na stránky, kde klient musí uvést své osobní zabezpečovací údaje/prvky/informace Podvodný e-mail bude žádat o potvrzení osobních údajů/zabezpečovacích prvků elektronickou poštou

ING uvádí, že ani po zneužití přístupových prvků nemůže dojít k neoprávněnému výběru úspor. Po přihlášení do Internetového bankovnictví lze zadávat pokyny k převodu finančních prostředků pouze ve prospěch klientem předem nadefinovaných transakčních účtů. Tyto transakční účty nelze v rámci internetového bankovnictví změnit.Komentáře