Instantní bezpečnost

Jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících komunikačních metod v kybernetickém prostoru je posílání okamžitých zpráv, známější i u nás pod anglickým označením Instant Messaging (dále jen IM). O bezpečnosti ve vztahu k této technologii se ale příliš nemluví - a to je velká chyba!












Komentáře