IT firmy mají malý zájem o biometrii

Docházkové systémy na otisky prstů využívají nejvíce firmy podnikající v oblasti služeb. Ze všech zájemců o biometrii tvoří 44 % právě sektor služeb, a to především velkoobchod, maloobchod a zdravotnická zařízení.


Tyto výsledky ukázaly prodejní statistiky za 1. pololetí 2011 společnosti IReSoft, která tato řešení dodává. Naopak nejnižší poptávku po biometrii projevují podniky zabývající se IT technologiemi.

Kontrola docházky zaměstnanců je v tuzemských firmách realizována stále častěji prostřednictvím systémů na otisky prstů. Biometrické čtečky volí především podniky ze sektoru služeb, které tvoří téměř polovinu poptávky po tomto zboží. Čtvrtina prodaných biometrických systémů společnosti IReSoft potom směřuje do oblasti strojírenství a 23 % systémů je distribuováno do firem podnikajících v oblasti výroby.

„V rámci sektoru služeb se o biometrické systémy zajímají hlavně obchodníci, a to jak velkoobchody, tak i maloobchody. Poptávku registrujeme i ze strany zdravotnických zařízení. Tyto oblasti kladou vysoký důraz na rychlost a komfort obsluhy, což biometrie zaručuje," uvedl Jiří Halousek, ředitel společnosti IReSoft, která vyvíjí systémy pro řešení docházky.

Společnost IReSoft registrovala za první pololetí letošního roku poptávku po biometrických systémech zejména ze strany podniků do 50 zaměstnanců. Menší firmy tak tvořily 68 % ze zákazníků společnosti. Zájem o biometrii dále projevilo pouze 10 % firem do 100 zaměstnanců a 22 % podniků s více než stovkou pracovníků.

 Komentáře