IT firmy si založily další alianci proti počítačovým útokům

IT firmy si založily další alianci proti počítačovým útokům


Celkem 34 globálních technologických a bezpečnostních společností podepsalo tento týden dohodu o kybernetické bezpečnosti Cybersecurity Tech Accord. Jde o dohodu mezi největší skupinou firem, která se shodla na tom, že bude bránit všechny zákazníky před zlomyslnými útoky kybernetických kriminálních podniků a států.

Mezi těchto 34 společností patří ABB, Arm, Cisco, Facebook, HP, HPE, Microsoft Corp., Nokia, Oracle a Trend Micro a společně představují operátory technologií, kteří živí světovou internetovou komunikační a informační infrastrukturu.
„Zničující útoky z minulého roku ukazují, že kybernetická bezpečnost není jen o tom, co může udělat jakákoli společnost, ale také o tom, co všichni děláme společně," řekl prezident společnosti Microsoft Brad Smith. „Tato dohoda technologickém sektoru nám pomůže uskutečnit principiální cestu směrem k účinnějším krokům ke spolupráci a obraně zákazníků po celém světě."


Společnosti učinily závazky ve čtyřech oblastech:
Silnější obrana
Společnosti budou mít silnější obranu proti počítačovým útokům. Jako součást tohoto a s myšlenkou, že každý si zaslouží ochranu, se společnosti zavázaly chránit všechny zákazníky globálně bez ohledu na motivaci útoků online.
Žádné útoky
Společnosti nebudou pomáhat vládám zahajovat kybernetické útoky a budou chránit před neoprávněnými manipulacemi nebo využíváním svých produktů a služeb ve všech fází vývoje, návrhu a distribuce technologií.
Budování kapacit
Společnosti udělají více pro posílení vývojářů a osob a podniků používajících své vlastní technologie, což jim pomůže zlepšit jejich schopnost ochrany. To může zahrnovat společnou práci na nových bezpečnostních postupech a nových funkcích, které mohou společnosti nasadit ve svých produktech a službách.
Kolektivní akce
Společnosti budou vycházet ze stávajících vztahů a společně vytvoří nové formální a neformální partnerství s průmyslovými organizacemi, výzkumnými pracovníky v oblasti občanské společnosti a bezpečnostních pracovníků s cílem zlepšit technickou spolupráci, koordinovat zveřejňování informací o ohrožení, sdílet hrozby a minimalizovat potenciál zavádění škodlivého kódu do kyberprostoru.


Společnosti mohly před uzavřením dohody dodržovat některé nebo všechny tyto zásady, nebo se mohly připojit bez závazku veřejnosti, ale tato dohoda představuje veřejný společný závazek spolupracovat na úsilí v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Dohoda Tech Accord zůstává otevřená pro zvážení nových signatářů soukromého sektoru, velkých či malých, bez ohledu na odvětví, kteří jsou důvěryhodní, mají vysoké standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezvýhradně budou dodržovat zásady dohody.

„Reálné důsledky kybernetických hrozeb byly opakovaně prokázány. Jako průmysl musíme společně bojovat proti počítačovým zločincům a zastavit budoucí útoky, aby nezpůsobily ještě větší škody," řekl Kevin Simzer, hlavní provozní ředitel společnosti Trend Micro.

Obětmi kybernetických útoků jsou podniky a organizace všech velikostí, přičemž ekonomické ztráty by měly do roku 2022 dosáhnout 8 bilionů USD. * Nedávné kybernetické útoky způsobily, že malé podniky ukončily své podnikání, nemocnice opozdily operace a vlády pozastavily služby, kromě jiných poruch a bezpečnostních rizik.

„Dohoda Tech Accord pomůže ochránit integritu 1 bilionu připojených zařízení, jejichž nasazení očekáváme během příštích 20 let," řekla Carolyn Herzog, generální poradkyně společnosti Arm. „Sjednocuje zdroje, odborné znalosti a myšlení některých nejvýznamnějších technologických společností na světě, aby pomohla vybudovat důvěryhodný základ pro uživatele technologií, kteří budou mít nesmírný prospěch z propojeného světa, který je bezpečnější."

Společnosti, které podepsaly dohodu, uspořádají svou první schůzku na konferenci RSA zaměřené na bezpečnost, která se bude konat v San Francisku. Zaměří se na budování kapacit a kolektivní akce. Budoucí akce mohou zahrnovat společně vypracované pokyny nebo široce využívané prvky, stejně jako sdílení informací a partnerství pro boj s konkrétními hrozbami, které činí online svět bezpečnějším místem pro lidi a podniky všude, dodržují slib a výhody technologií nabízených společnosti.

Signatáři kybernetické bezpečnosti Tech Accord:

• ABB
• Bitdefender
• Cisco
• Arm
• BT
• Cloudflare
• Avast!
• CA Technologies
• DataStax
• Dell
• HPE
• SAP
• DocuSign
• Intuit
• Stripe
• Facebook
• Juniper Networks
• Symantec
• Fastly
• LinkedIn
• Telefonica
• FireEye
• Microsoft
• Tenable
• F-Secure
• Nielsen
• Trend Micro
• GitHub
• Nokia
• VMware
• Guardtime
• Oracle

• HP Inc.

• RSA

 

Úvodní foto: Fotolia © kritchanut


Komentáře