Jak by mohla vypadat budoucnost kyberzločinu?

Když původní hackeři napadali počítače a ničili je, ti novodobí napadají počítače pomocí nástrojů jako například spyware, bez toho, aby o tom jejich vlastníci a uživatelé vůbec věděli, a pak zneužívají informace, které takto z počítače získají. V blízké budoucnosti, všudypřítomné počítače a informační technologie proniknou do našich životů ještě intenzivněji a z toho vyplývá, že i hrozby zločinu v on-line prostředí narůstají.


Intuitivní interface, kterého si všichni vážíme a též na něm v jistém smyslu závisíme, může být ohrožen novou vlnou digitální kriminality.

 

Scénáře útoků v blízké budoucnosti:

 • · Hackování aut: Hackeři ovládnou zámky vašeho auta, ovládací panely a dokonce i jeho brzdy.
 • · Ohrožení zdraví: Sabotéři budou moci velmi jednoduše ohrozit zdravotnické přístroje a zařízení, na kterých závisí naše zdraví.
 • · Úniky z věznic: Vězni budou moci být vysvobozeni z vězení jen s pomocí USB klíče.
 • · Podvody a výpadky: Zloději budou monitorovat vaše aktivity, a potom na dálku přeprogramují váš domácí zabezpečovací systém.
 • · Nabourávání rozvodných sítí: Podvodníci a teroristé najdou příležitosti k nabourání se do inteligentních rozvodných sítí.

Agentura Future Poll provedla průzkum sponzorovaný společností AVG Technologies a v něm zjišťovala trendy, předpověděla budoucnost kyberzločinu a doporučila možné odpovědi na něj. Zpráva je výsledkem kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Výzkum se uskutečnil on-line v srpnu 2011, zapojených bylo 7000 respondentů ve věku nad 18 let, kteří žijí ve Francii, Německu, Itálii, Polsku, Rusku, Velké Británii a České republice.

 

Smartphony - počítače ve vaší kapse

Naše auta, domovy a spotřebiče se v blízké budoucnosti mohou stát velmi ohroženými. Avšak mnozí z nás s sebou již nyní každý den nosí mnohem vetší hrozbu. Experti tuto hrozbu přirovnávají k velké bouřce kyberzločinu (cybercrime perfect storm). Nárůst výskytu spywaru, který umožňuje zločincům vyprázdnit bankovní účty a krást identity bez toho, aby si někdo všiml, že se něco děje, přišel právě v čase, kdy se smartphony staly přístrojem využívaným masami, a to i na přístup k bankovním účtům a na přístup k citlivým osobním údajům.

Nárůst využívaní mobilních a digitálních plateb ještě zdůrazňuje citlivost celého ekosystému napojeného na smartphony a tablety. Pokud uživatelé internetu co nejdříve nepřevezmou zodpovědnost za svoje on-line aktivity a ochranu svých dat, systémy na bezkontaktní a biometrické platby se pro hackery stanou slibným cílem.

 

Wetware: Vy jste ten nejslabší článek

Dnes je největší hrozbou pro on-line bezpečnost majitele počítače on sám. Sdílením osobních informací, či neaktualizováním bezpečnostního softwaru, se samotní uživatelé internetu stávají spoluviníky mnohých kyberzločinců.

Mezi uživateli internetu v Evropě se strach z toho, že se jejich počítač nakazí malwarem, pohybuje přibližně ve stejné rovině jako strach z krádeže, či přepadnutí.

 

Mladší uživatelé internetu jako časovaná bomba

Ukázalo se, že je mnohem nepravděpodobnější, že se generace, které vyrůstají s počítači, web stránkami a smartphony budou proaktivně chránit proti on-line hrozbám.

A právě v okamžiku, kdy tyto mladší generace vstupují do svého pracovního života, se tento fakt stává potenciální časovanou bombou pro internetovou bezpečnost.

 

Sociální sítě = social engineering

Pokud je nejslabší článek v řetězci internetové bezpečnosti osoba, která sedí za počítačem, experti na bezpečnost dnes varují, že nárůst využívání sociálních sítí vede k nárůstu využívání sociálního inženýrství.

Všichni víme, že k tomu, aby vám někdo ukradl auto, vám nemusí ukrást jeho klíče. Podobně je to s počítači. Počítačové systémy dneška mohou být velmi dobře zabezpečené, co se technické stránky týká. Proto nejjednodušší cesta, jak se dostat do vašeho domu, či pracovního počítače, je prostřednictvím vás.

Zodpovědnost 2.0

Uživatelé internetu se dělí i podle toho, jaký mají názor na zodpovědnost za internetovou bezpečnost a bezpečnost osobních údajů. V průzkumu, který se realizoval v sedmi evropských zemích, si pouze uživatelé internetu v Německu myslí, že jednotlivci by měli převzít v toto směru více zodpovědnosti než poskytovatelé internetu, výrobci technologií a majitelé web stránek.

Nové podnebí pro rizika

Nový řetězec mezinárodní spolupráce, nové modely obchodní zodpovědnosti, vzdělávání uživatelů a stimuly budou v následujícím desetiletí strukturovat odpovědi na kyberzločin.

Někteří specialisté předpovídají konec internetu a varují, že pokud náklady spojené s bojováním proti kyberzločinu přesáhnou jistou hranici, domácnosti a firmy přestanou používat internet na potenciálně nebezpečné transakce.

Jiní zase tvrdí, že jen různorodé, mnohonásobné a sofistikované odpovědi jsou jedinou cestou jak bojovat s narůstající diverzitou kyberzločinu. Neuvěřitelně propojený svět vyžaduje novou jurisdikci a procesy na vymáhání práva v on-line prostředí.

 

Byznys si musí připustit novou situaci v souvislosti s on-line riziky

„Korporace potřebují přesunout informační bezpečnost mezi priority top managementu a zabývat se s ní na nejvyšší úrovni. To všechno se musí dít jazykem, kterému nejvyšší představitelé firem rozumí. Toto není jen technologická záležitost. Pokud se stanete obětí napadení bezpečnosti, vaši zákazníci vás zatratí, protože ztratíte jejich důvěru. Mimoto o tom informují všechny své kontakty na sociálních sítích,” varuje Neira Jones, vedoucí úseku platební bezpečnosti v Barclaycard.

Vedle toho s nárůstem masového užívaní technologií, kdy si zaměstnanci do práce přinášejí svoje vlastní zařízení z domu a připojují je k firemním systémům, se objevují nová rizika. Menší firmy potřebují pomoc se vzděláváním, protože si ne vždy uvědomují následky nevyužívání bezpečnostního softwaru anebo jeho nepravidelné aktualizace. Na druhé straně musí odvětví internetové bezpečnosti lépe porozumět potřebám malých firem.

 

Od záplat ke šťouchancům

Jednoznačně vyžaduje propojený svět nový způsob přemýšlení o způsobech, jak motivovat firmy i jednotlivce k tomu, aby převzali zodpovědnost za svoji ochranu vůči on-line hrozbám. Vlády, finanční sektor a odvětví internetové bezpečnosti musí zvážit, jak stimulovat bezpečné chovaní on-line.

Je třeba vytvořit rovnováhu ve zodpovědnosti mezi bankami a firmami, pro nastalé situace, až banky začnou odmítat přeplácení ztrát firmám, které nezabezpečují svoje systémy. Vlády mají zodpovědnost za to, aby pomáhaly vzdělávat veřejnost a to ať už kampaněmi na zvyšování všeobecného povědomí, anebo přímými „postrčovacími” zákony. Odpovědí by mohlo být například zapojení mladých skoro-hackerů do systému, který napomáhá obraně před on-line hrozbami.

 

Základní doporučení, jak se chránit proti on-line nebezpečím:

 1. 1. Nainstalujte si bezpečnostní software a pravidelně ho aktualizujte
 2. 2. Povolte automatickou aktualizaci softwaru a operačního systému, který máte v počítači nainstalovaný
 3. 3. Rozšiřte svoji opatrnost i na smartphony, laptopy, netbooky a tablety
 4. 4. Nahlaste kyberzločin na policii
 5. 5. Tlačte na lidi ve svém okolí, aby i oni přistupovali k používání internetu zodpovědně
 6. 6. Zapamatujte si, že nesmíte vypouštět vaše citlivé údaje a informace o vás na internetu, a zejména ne na sociálních sítích.Komentáře