Jak je u nás zabezpečené sázení přes internet?

Každý zájemce o internetové sázení v rámci registrace podepisuje prohlášení, že neposkytne údaje o vstupních kódech třetí osobě. Aplikace Tipsportu má tzv. princip „usnutí“, tzn., že když se v ní aktivně nějaký čas nepracuje, aplikace se automaticky vypne a je třeba se znovu přihlásit.Společnost Tipsport vydala "manuál", který popisuje fungování sázení přes internet na webu tipsport.net. Z vyjádření vybíráme část věnovanou zabezpečení.

Jakým způsobem bude ze strany Tipsportu zajištěno, aby internetové sázení nemohli využívat osoby ve věku pod 18 let, a jakým způsobem bude probíhat registrace sázkařů?

Každý klient, který bude chtít využívat internetového sázení tipsport.net, musí přijít na jakoukoliv pobočku sázkové kanceláře Tipsport. Zde proběhne ověření totožnosti, kdy v rámci přihlášky musí žadatel prokázat splnění věkového limitu 18 let. Tipsport má takových provozoven v tuto chvíli 1020. Zde také získá dočasné jedinečné heslo, které mu umožní vstup do internetové aplikace, kde si pak nastaví vlastní vstupní kódy, které brání případnému zneužití a zřídí si tak vlastní herní účet.

Jak Tipsport zamezí tomu, aby přístupové heslo nevyužily třetí osoby? Aby třeba syn na internetu neprosázel peníze svého otce?

V první řadě každý zájemce o internetové sázení v rámci registrace podepisuje prohlášení, že neposkytne údaje o vstupních kódech třetí osobě. A jestliže potom otec poskytne synovi PIN, tak je to stejné, jako kdyby mu půjčil svoje auto, ačkoliv nemá řidičák, anebo kdyby dopustil, že se jeho nezletilé dítě dostane přes počítač v rámci internetového bankovnictví k jeho účtu. Mimochodem, aplikace Tipsportu má tzv. princip „usnutí“, tzn., že když se v ní aktivně nějaký čas nepracuje, aplikace se automaticky vypne a musíte se znovu přihlásit. I to je ochrana před zneužitím.

Jsou moje osobní údaje, které musím poskytnout při založení herního účtu, u Tipsportu v bezpečí?

Ano, poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečené v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, přičemž úroveň zabezpečení je vysoká. Softwarová aplikace, na níž bude tipsport.net provozován, byla certifikována oficiální certifikační autoritou, kterou určilo ministerstvo financí.

Jak se Tipsport bude snažit zamezit negativním jevům spojených s on-line sázením?

Tipsport se přihlásil k dodržování evropských standardů tzv. zodpovědného hraní a vytvořil „Kodex zodpovědného hraní“, kde definoval deset obecných pravidel, řekněme rad či doporučení. Ty budou zveřejněny na internetových stránkách. Dále zajistíme přehledný přístup ke všem údajům o vlastní hře, sázkách, vlastní bilanci. Zároveň je Tipsport jedním z iniciátorů projektu Rubikon, jehož cílem je právě upozornit na problematiku zákazu přístupu nezletilých k sázení a zvýšit právní povědomí a důsledky porušování tohoto zákona. Jde o vzdělávací a znalostní soutěž pro studenty, v první fázi realizovanou v Plzeňském kraji, jehož realizátorem je nezisková organizace AISIS Kladno.


Komentáře