Jak si zajistit dostupnost dat napříč různými infrastrukturami?

Systémy pro zálohování dat v poslední době nabývají na významu. Má to několik příčin. Přibývá požadavků na zajištění shody s předpisy, roste hrozba ransomwaru a firmy současně potřebují pracovat stále s větším množstvím dat.

Jak si zajistit dostupnost dat napříč různými infrastrukturami?


Objemy dat, generovaných např. při zpracování údajů z internetu věcí, ze zákaznických systémů nebo sociálních sítí, vyžadují sofistikovanější postupy, v opačném případě hrozí, že množství dat poroste nade všechny meze a práce s nimi příliš zatíží podnikovou síť. Nakonec se od zálohovacího řešení ve světě stále rychlejšího byznysu očekává také okamžitá obnova provozu po havárii.

Firmy podle své velikosti a konkrétního typu podnikání mají na zálohování různé požadavky. Situaci dále komplikuje to, že infrastruktura v podnicích bývá velmi různorodá. Nacházíme se v době přechodu ke cloudovým řešením, systémy on-premise bývají vedle sebe provozovány jak na klasické fyzické, tak i na virtualizované infrastruktuře.K softwarově definovaným sítím se přidávají i softwarově definovaná úložiště.

Klientské operační systémy po prudkém nástupu mobilních zařízení už zdaleka neznamenají jen Windows. Při samotném zálohování dat se kombinuje zálohování v rámci jednoho místa, do vzdálených poboček i do cloudu. Mnohde se stále používají relativně staré, přesto však v řadě případů stále vhodné technologie – např. zálohování na pásku.

Jak by měly podniky za těchto okolností zálohovací řešení vybírat? Především by mělo být maximálně flexibilní a podporovat co nevíce různých infrastruktur a technologií – a to nejenom při počátečním nasazování, ale mělo by umožňovat mezi různými infrastrukturami plynule přecházet bez nutnosti zálohovací řešení přeinstalovávat. Klíčovou roli hraje správa systému. Různé úlohy a nastavení v rámci řešení by měly být přístupné z jediné řídicí konzole.

 

Zálohování i obnova jako služba

Kvalitní řešení pro ochranu a dostupnost dat by měla podporovat zajištění kontinuity podnikání – při masivním výpadku místní infrastruktury by např. mělo být rychle možné obnovit práci pomocí kopie uložené v cloudu. V takovém případě by zákazník samozřejmě měl požadovat příslušné parametry zabezpečení (připojení, šifrování, certifikace pro datové centrum...).

Obnova provozu (disaster recovery) může mít díky tomu podobu služby: DRaaS. Správa zálohovacího řešení by měla umožňovat jak snadné nasazení automatizace, tak i možnost spouštět v případě potřeby všechny procesy ručně nebo automaticky (i se speciálními parametry).

Pokročilé systémy poskytují plně automatizovanou nepřetržitou ochranu a testování dat pomocí replikace a snímků (snapshotů), podporují rovněž možnost navrácení do časového bodu nebo transakce.

Důležitým parametrem zálohovacích řešení je stupeň deduplikace dat, což umožňuje optimalizovat náklady na úložiště i přenosové kapacity (deduplikace dat na zdroji, optimalizace replikace přes sítě WAN). K témuž účelu pomáhá komprese. Důležitá je funkcionalita zajišťující nepřetržitý běh kritických aplikací nebo podpora pro obnovu přímo na fyzický hardware. Tyto funkce stále častěji vyžadují nejen velké, ale i střední firmy.

Jednotliví dodavatelé systémů pro ochranu dat se liší licenčními podmínkami. U řešení zálohování pomocí fyzického zařízení může být výhodné, je-li v ceně neomezený počet licencí. Vyhrazený hardware navíc celé prostředí pro zákazníka zjednodušuje a nastavení ochrany dat napříč celou infrastrukturou pak opravdu může být záležitostí minut.

Bez ohledu na podobu řešení by však zákazník měl vyžadovat jeho maximální škálovatelnost – požadavky na množství zpracovávaných/archivovaných dat mohou dnes totiž s nasazováním nových technologií nebo přijetím nových předpisů vzrůst skokově.

Autor pracuje jako Sales Manager pro region východní Evropy ve firmě Arcserve.

Úvodní foto: © Leo - Fotolia.com


Komentáře