Jak zvládnout počítače na tělo ve firmách

V současné době se začínají čím dál více rozmáhat chytrá zařízení, která si jde obléct na sebe – ať už hodinky či brýle. Jaká rizika však představují pro vaši společnost?

Jak zvládnout počítače na tělo ve firmách


O standardu BYOD (používání vlastních zařízení zaměstnanci) se debatuje v řadě organizací, které chtějí ušetřit, již delší dobu. Pravdou je, že BYOD je ve firemním prostředí v současné době trendem, jenž nejde zastavit, a podle analytiků se dá spíše očekávat, že se bude ještě dále rozšiřovat. Opravdovou hrozbou pro firmy, které potřebují chránit své duševní vlastnictví, jsou rizika, která přinášejí nové technologie. I když snadno dostupné cloudové řešení pro ukládání dat může představovat určitou hrozbu, průniky do nich nejsou příliš časté.

Společnosti by měly aktivně vytvářet svou bezpečnostní politiku a regulovat množství procesů uvnitř organizace, aby všechna možná rizika co možná nejvíce zredukovaly. V dnešní době se pomalu začíná rozmáhat nový trend - chytré hodinky či high-tech brýle typu Google Glass (technologie na tělo, wereable technologies). Tato zařízení v sobě mají připojení k internetu, software a umí toho čím dál více. Jejich využívání v organizaci může vyvolat obavy z porušení soukromí ostatních pracovníků nebo krádeže dat a mělo by proto být patřičně regulováno.

Zakázat používání nové a rozvíjející se technologie nejspíše nebude příliš efektivní. Měli byste však začít tím, že spolu s technologiemi se bude vyvíjet i vaše interní bezpečnostní politika a zaměstnanci se budou patřičně vzdělávat.

Ve své firmě byste proto měli zvážit tyto body:
1. Nejde o problém, který by mělo řešit vaše oddělení IT
Oddělení IT nemá žádnou reálnou kontrolu nad tím, kdo si přinese na pracoviště které technologie a jak je využívá. Jde o organizační problém, který vyžaduje organizační řešení. Kromě manažera IT nebo ředitele pro informatiku by danou věc měla řešit i další výkonná osoba.

2. Ovlivněte nenápadně chování zaměstnanců
Poptávka po užitečných, inovativních spotřebitelských technologiích nikdy nekončí. Ti zaměstnanci, kteří se o danou věc ze světa IT budou zajímat a se svými spolupracovníky o ní mluvit, mohou v rámci organizace ostatní náležitě ovlivňovat.

3. Nezaměřujte se na technická, ale systémová rizika
Je asi dobré ujistit se, že manažeři ve vaší organizaci chápou klíčový rozdíl mezi systémovým (je třeba řešit komplexně procesy uvnitř organizace) a technických rizikem.

Závěrem lze jen opět zdůraznit, že technologie, které si lze obléci na sebe (ať už půjde o hodinky, brýle či náramek) se začínají teprve rozmáhat a je potřeba, aby organizace tomuto trendu porozuměly a nespoléhaly se pouze na řešení oddělení IT jen proto, že tato zařízení využívají internet.

Úvodní foto: © Vladimirs Poplavskis - Fotolia.com


Komentáře