Kamerový systém sleduje požáry slovenských lesů

K preventivním pochůzkám lesníků a leteckému monitoringu přibyl jako další nástroj pro boj s požáry kamerový systém, který v rámci pilotního provozu sleduje více než 60 000 hektarů lesa nedaleko Zvolena.K preventivním pochůzkám lesníků a leteckému monitoringu přibyl jako další nástroj pro boj s požáry kamerový systém, který v rámci pilotního provozu sleduje více než 60 000 hektarů lesa nedaleko Zvolena. Nový systém dodala ICZ Slovakia - slovenská dceřiná společnost skupiny ICZ.

Zkušební provoz zahrnuje tři kamery snímající prostředí v oblasti Poľany, 30 km od Zvolena. Získané snímky jsou vyhodnocovány v řídícím centru pomocí softwaru Forestwatch, který zjišťuje přítomnost známek dýmu. Na základě vyhodnocení přijatých dat je obsluha řídícího centra vizuálně i zvukově upozorněna na vznik požáru. Systém funguje nepřetržitě, kamery sledují krajinu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Díky vysoké citlivosti kamer systém umožňuje pozorování i během noci.

Pilotní provoz systému potrvá do letošního září, kdy budou vyhodnoceny jeho výsledky a padne rozhodnutí o dalším pokračování projektu. Zvolené řešení protipožární prevence je v současné době podle ICZ jediným ve střední Evropě a unikátním i v celoevropském měřítku. Ve světě je pak stejný systém využíván v Jižní Africe, kde byl vyvinut, v Severní Americe a Chile.

„Dosavadní zkušenosti ze Slovenska ukazují, že systém by mohl pomoci v boji s lesními požáry i v České republice. Díky podobným přírodním podmínkám i metodice lesnické práce je do velké míry přenositelný i pro podmínky v ČR,“ uvedl Bohuslav Cempírek, generální ředitel ICZ.

Podle statistik Ministerstva vnitra ČR bylo v českých lesích v roce 2007 evidováno 845 požárů, které způsobily rozsáhlé škody ve výši několika desítek miliónů korun. „Kromě přímé finanční škody je nutno přihlížet také k poškození často unikátních porostů, ke kterým při požáru dochází. Podobné systémy by tak měly prioritně chránit nejvzácnější lokality Národních parků nebo přírodních rezervací,“ doplnil Bohuslav Cempírek.

Viz také:
Přístupový bod maskovaný za detektor kouře
Jak nahradit analogové CCTV systémy digitálními kamerami
Jak z kamerového systému zjistit poznávací značky vozidel


Komentáře