Kauza dialery: poslední vývoj

Problémy s tzv. dialery, jež přesměrují uživatele vytáčeného připojení k internetu na extrémně drahé linky s předvolbou 976 (až 99 Kč za minutu), se táhnou už několik let - a stále si s nimi nikdo pořádně neví rady.Asi nejjednodušší řešení, prosazované uživateli (Sdružením obrany spotřebitelů, SOS a Zástupci uživatelů Internetu, ZUI), spočívá v implicitním zablokování těchto hovorů a jejich povolení až na výslovnou žádost. Nepodařilo se ho však prosadit. Místo toho si telekomunikační operátoři letos v únoru mezi sebou dohodli jiné řešení, a to na půdě své asociace APVTS. Jde o řešení mnohem komplikovanější, které tudíž nabízí i více možností, jak jej obejít.
Jeho podstata spočívá v tom, že volající, který se přes svůj modem dovolá na některou linku s předvolbou 976 (tedy se zvýšenou tarifikací, určenou pro datové služby), musí být nejprve seznámen s cenou služby a podmínkami jejího poskytování a musí je odsouhlasit. Teprve pak se "dostává dál", i pak musí ovšem být trvale informován o ceně služby.
Kromě toho se operátoři na půdě APVTS dohodli i na omezení souvislého spojení - na 60 minut nebo provolání 4 200 Kč (podle toho, co nastane dříve). Prý jako ochranu zákazníka. Dále se dohodli na tom, že linky s předvolbou 976 nejsou určeny pro přístup k WWW stránkám veřejného internetu (ale jen k WWW stránkám konkrétně nabízených služeb).

Kde je problém?
Řešení, k němuž dospěli operátoři a které nyní chtějí uplatňovat, má z pohledu koncových zákazníků několik negativních aspektů. Jeden je technický: vyjádření souhlasu uživatele s cenou poskytované služby, spočívající v zaškrtnutí checkboxu ("souhlasím s podmínkami") a zmáčknutím souhlasného tlačítka, lze obejít - potřebné úkony může místo uživatele provést zákeřný dialer, vytvořený specificky pro konkrétní službu, aniž by k tomu potřeboval spolupráci uživatele (aniž by tedy o tom uživatel musel vědět).
Jinými slovy: nutnost vyjádření souhlasu je sice opatřením, které riziko zneužití snižuje, ale určitě jej zcela neeliminuje.
Další problém spočívá v tom, že podle představ operátorů se nejprve naváže drahé spojení na linku s předvolbou 976 (tedy uživatel již začíná platit vysoké minutové hovorné), teprve pak je uživatel seznámen s cenou a podmínkami služby, které musí odsouhlasit. Za celou dobu, kdy se s těmito informacemi bude seznamovat a kdy je bude zvažovat, již bude platit. To se zdá být v přímém rozporu s tím, co ve svém paragrafu 94, odstavci 2 požaduje nový zákon o elektronických komunikacích, který nabyl účinnosti k 1. 5. 2005. Podle něho má být uživatel o ceně informován bezplatně a má mít možnost službu odmítnout.
V případě, že při poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací dochází k automatickému nebo skrytému přesměrování na jinou službu, na službu jiného podnikatele nebo k sestavení nového spojení a tím současně ke zvýšení účtované ceny, je osoba poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací se zvýšenou cenou povinna bezplatně sdělit uživateli tuto skutečnost a umožnit mu přerušit spojení před tím, než bude přesměrování nebo sestavení nového spojení uskutečněno.

60 minut místo 20 minut
Komplikace způsobí také časový limit na jedno souvislého spojení, který operátoři v rámci APVTS dohodli: max. 60 minut nebo provolání 4 200 Kč. Jednou otázkou je výše tohoto limitu, o které asi lze spekulovat, zda více prospívá ochraně zákazníka nebo výnosům z poskytované služby.
Ale je zde ještě jiný významný aspekt: u většiny operátorů žádný takový limit dosud nebyl, takže zavedení alespoň nějakého limitu je určitě pozitivní. Nicméně Český Telecom si již před několika lety sám zavedl vlastní a podstatně přísnější limit: 20 minut. Týkal se ovšem jen těch linek, které "obhospodařoval sám" (tj. na nichž poskytoval služby někdo, kdo byl jeho přímým firemním zákazníkem).
Existence takovéhoto limitu asi významně přispěla k tomu, že většina poskytovatelů služeb (subjektů, které inkasují hlavní část z hovorného na linkách s předvolbou 976) od Telecomu utekla a využila služeb alternativních operátorů. Teď se však podmínky sjednotí a u alternativních operátorů, kteří dosud žádný limit neměli, to bude představovat zpřísnění.
Ovšem v případě Českého Telecomu to bude představovat pravý opak - rozvolnění podmínek a tím i menší ochranu zákazníka. Český Telecom si na svém 20minutovém limitu velmi zakládal a často s ním také argumentoval v nejrůznějších tiskových zprávách, stanoviscích, kampaních atd. Nyní tvrdí, že v rámci pracovní skupiny APVTS byl přehlasován a musel přistoupit na delší limit (60 minut), který prý také bude muset implementovat. Až se tak stane, určitě by o tom měl zákazníky informovat.

SOS požaduje odškodnění
Sdružení SOS (Sdružení obrany spotřebitelů) před časem vyzvalo Telecom, aby odškodnil uživatele postižené dialery (kteří své případy reklamovali, ale neuspěli) a také se jim omluvil. Český Telecom ale jakékoli odškodnění odmítl, s poukazem na to, že on musel provolané minuty již zaplatit alternativním operátorům, resp. poskytovatelům služeb.
Sdružení SOS pak upozornilo i na konkrétní případ jednoho uživatele, který u Českého Telecomu protelefonoval nemalé peníze na lince s předvolbou 976 a reklamoval i hovory delší než 20 minut - avšak Telecom ani tuto reklamaci neuznal. To by nasvědčovalo tomu, že 20minutový limit již vzal za své. Ale ještě tomu tak nebylo.
Jak se posléze ukázalo, po medializaci celého případu ze strany SOS, šlo pouze o chybu na straně Telecomu, který posuzoval reklamaci jako celek. Nakonec chybu uznal a slíbil uznat reklamaci časti hovorů, které přesahovaly 20minutový limit. Šlo jen o dva hovory, přesahující 20 minut o 30, resp. 35 sekund - ale i tak se jednalo o více něž 100 Kč (při sazbě 99 korun za minutu).

Je pevné připojení bezpečné?
Sdružení obrany spotřebitelů nedávno poukázalo i na případ, kdy byl bez svého vědomí uživatel s pevným připojením k internetu (jednalo se o ADSL) přesměrován. Měl totiž ve svém počítači ISDN kartu napojenou na aktivní telefonní linku. Dialer, který se na jeho počítač dostal přes ADSL, tak mohl vytočit drahou linku 976 přes ISDN...
Ponaučení z tohoto případu je jednoduché: nevěřte reklamám, které vás ubezpečují, že pokud si pořídíte pevné (nikoli vytáčené) připojení k internetu, jste zcela mimo nebezpečí. Musíte ještě svůj starý modem odinstalovat, či jej alespoň odpojit od telefonní linky.


Komentáře