Kde antivirus nestačí

Grisoft ewido anti-spyware - zbrusu novýSpolečnost GRISOFT rozhodně patří na našem trhu mezi ambiciózní dodavatele bezpečnostního softwaru, avšak její nabídka patřila dlouhou dobu mezi dosti úzce vymezenou. Vedle antiviru se však nedávno objevila nová posila v podobě moderního anti-spywarového řešení, jež rozhodně stojí nejen za zmínku, ale též za podrobnější prozkoumání. Naše detailní seznámení přineslo vedle některých příjemných překvapení především jednu zásadní zkušenost: má-li tento program sloužit ve velkých, nezbytně centrálně spravovaných sítích, bude možná lepší ještě chvilku vyčkat, avšak na jednotlivých počítačích se jedná o kvalitní řešení.
Mezi jednoznačně kladná zjištění patří především detekční schopnost programu. Jeho skenovací stroj nespoléhá na prosté porovnávání s databází známých útoků, ale pokouší se odhadnout potenciálně nebezpečné chování simulací ve virtuálním prostředí emulovaného operačního systému, což je technika spíše vyšší třídy. Program si tak poradil i s poměrně zákeřnými hrozbami typu rootkit a nebyly pro něj překážkou ani varianty škodlivého kódu ukryté v archivech. Důležité je, že ihned po instalaci program bezvadně pracuje, poměrně striktně vše kontroluje a při administraci dává prostor spíše pro uvolnění "pevného stisku", než aby nechával volná místa. Rovněž aktualizace je automatická a bezproblémová.
Výše popsané vlastnosti jasně determinují program jako spolehlivou součástku pro bezpečný desktop, avšak v případě záměru nasadit jej do centrálně řízeného prostředí nastanou potíže. Samotná instalace není k dispozici ve formě balíčku pro automatickou instalaci pomocí služby Windows Installer, což její distribuci dosti komplikuje. K dispozici není centrální mechanismus správy, jenž by dovoloval program hromadně nasadit jinou cestou, a o řízení pomocí plošně distribuovaných politik či jiných globálních pravidel také prozatím není řeč. Ve firemním prostředí tak klopýtáme kvůli nutnosti vše instalovat a konfigurovat jednotlivě, případně riskujeme problémy, pokud necháme použití a administraci programu na uživateli.
V nástroji ewido se klube výborný základ pro zabezpečení desktopů proti škodlivému kódu. Dostane-li v další generaci podporu pro nekompromisní, centrálně ovládanou správu, má velkou šanci se zařadit mezi špičková řešení svého druhu. Dá se také očekávat, že společnost GRISOFT bude chtít v dohledné době značku ewido anti-spyware zahrnout do stávajícího portfolia produktů AVG. A protože produkt AVG Multilicence takovou centrální správu umožňuje, vyřešilo by to i tento problém.

Mezi přednosti programu ewido anti-spyware rozhodně patří přísné výchozí nastavení a dobrá detekční schopnost.

Grisoft ewido anti-spyware
+ detekční schopnosti
+ ovládací rozhraní
- absence centální správy, instalace

K recenzi poskytla firma:
Grisoft, www.ewido.net, www.grisoft.cz
Cena: ewido anti-spyware - 688 Kč bez DPH za roční licenci,
bundle ewido anti-spyware plus AVG Anti-Virus - 1 033 Kč bez DPH za roční licenci


Komentáře