Kerio vydává WinRoute Firewall 6.4

Společnost Kerio Technologies uvádí na trh Kerio WinRoute Firewall 6.4. Nová verze modulu pro monitoring užívání Internetu nazvaná Kerio StaR poskytuje rozšířený reporting, který nabízí nástroj pro sledování návyků uživatelů na Internetu a který zároveň zamezuje bezúčelnému brouzdání na Internetu.



Společnost Kerio Technologies uvádí na trh Kerio WinRoute Firewall 6.4. Nová verze modulu pro monitoring užívání Internetu nazvaná Kerio StaR poskytuje rozšířený reporting, který nabízí nástroj pro sledování návyků uživatelů na Internetu a který zároveň zamezuje bezúčelnému brouzdání na Internetu.

Nové funkce reportingu v Kerio StaR umožňují vytvořit profil pro každého uživatele Internetu v dané organizaci. Nové reporty vytvářejí názorný seznam webových stránek navštívených během dne a také čas strávený na každé z uvedených stránek. Report zároveň poskytuje seznam všech dotazů zadaných do vyhledavačů jako je např. Google, výpis stahovaných souborů a jejich velikost, přehled aktivit Instant Messagingu, seznam multimediálních aktivit jako je užívání internetového rádia nebo sledování videozáznamů na stránkách YouTube a soupis vzdálených připojení.

Všechny reporty z funkce Kerio StaR lze nastavit podle zaměstnanců a časových rozmezí a jsou k dispozici ve snadno tisknutelném formátu. Manažeři přistupují ke statistikám a reportům prostřednictvím speciální zabezpečené, heslem chráněné, internetové stránky.










Komentáře