Komplexní ochrana od Pandy

Panda Platinum 2005 Internet SecuritySpolečnost Panda Software je čtenářům známa především jako tvůrce antivirového řešení Titanium Antivirus. Populární jsou však i její komplexní aplikační balíky. Nejnovější verze nástroje pro celkové zabezpečení počítače nese označení Panda Platinum 2005 Internet Security (dále jen PPIS).

Základním stavebním prvkem PPIS je antivirové řešení. To je doplněno o mnoho dalších užitečných funkcí a služeb. Výsledkem je skutečně komplexní nástroj pro zabezpečení počítače a uložených dat před viry (před těmi doposud „neznámými“), hackery, spamem, spywarem a jinými internetovými hrozbami. To vše je zabaleno do povedeného uživatelského prostředí, které je snadno použitelné i pro laika.

Vše, co uživatel k práci s programem potřebuje, je soustředěno do hlavního okna aplikace. U každé z nabízených funkcí je zobrazen její stav, lze ji přímo konfigurovat, zapnout nebo vyřadit z činnosti. Celkem je program složen z osmi funkčních modulů.

Pro každý antivir je samozřejmostí a nezbytností systém automatických aktualizací. U PPIS se jedná o proces natolik automatický, že není možné nastavit žádné parametry (například četnost zjišťování nových verzí) kromě způsobu připojení k internetu.

Podstatně lepší konfigurovatelnost nabízí antivirový modul. Spolu s obligátním určením typů prověřovaných souborů lze také nastavit prověřování e-mailů a klientů pro instant messaging. Kromě virů dokáže systém detekovat i spyware, „dialery“ a podobná nebezpečí.

Nově je implementována technologie TruPrevent, chránící před neznámými hrozbami. K odhalování nových nebezpečí používá heuristické skenování a především analýzu chování procesů. Systém rovněž umožňuje blokovat potenciálně nebezpečné přílohy elektronické pošty a skripty na internetových stránkách.

Další komponentou je firewall, jehož prostřednictvím lze podrobně sledovat jak odchozí, tak příchozí komunikaci na síťových rozhraních a zamezit nežádoucí aktivitě zvenčí nebo zevnitř počítače. Výchozí automatické nastavování komunikačních pravidel může pokročilejší uživatel nahradit ručním definováním.

Zejména uživatelé přistupující k internetu pomocí modemu a vytáčeného připojení ocení funkce automatické kontroly úrovně zabezpečení internetového prohlížeče a ochranu před změnou vytáčeného čísla pro připojení.

Poněkud jednodušší je antispamový nástroj. Nabízí minimum možností konfigurace a standardně komunikuje pouze s klienty Microsoft Outlook a Outlook Express.

Poslední modul umožňuje omezit práva přístupu k webovým stránkám s nežádoucím obsahem. Administrátor může vytvářet speciální účty a podle několika kategorií obsahu jim přidělovat přístupová práva. Pro posuzování obsahu internetové stránky se používá technologie Cobion AG.

Panda Platinum 2005 Internet Security nabízí velice široké spektrum činností, které by jako samostatné aplikace možná mohly nabídnout větší množství funkcí a podrobnější nastavení. Kvůli své jednoduchosti a snadné správě je vhodný spíše pro domácí uživatele, kterým jistě poskytne dostatečné zabezpečení.


Hlavní okno programu nabízí snadný přístup ke všem komponentám a okamžitou informaci o jejich stavu.


Funkce TruPrevent zajišťuje ochranu před neznámými viry. Využívá například analýzu procesů nebo blokování potenciálně nebezpečného obsahu v přílohách elektronické pošty.


Panda Platinum 2005

Internet Security

+ komplexní ochrana počítače

+ možnost zvolit výběrovou instalaci

– pouze v anlickém jazyce


K recenzi poskytla firma: proNETIX CZ www.pronetix.cz

Cena: 2 370 Kč (bez DPH)


Komentáře