Komplexní zabezpečení a snadná správa síťového prostoru s využitím českých produktů

Caleum a.s. jako dodavatel komplexního řešení zabezpečení sít preferuje prověřené technologie českých firem.

Komplexní zabezpečení a snadná správa síťového prostoru s využitím českých produktů


Společnost Caleum byla založena již v roce 2009 jako společnost s ručením omezeným a v roce 2012 se transformovala na akciovou společnost.

Na počátku jsme se věnovali z velké části prodeji hardwaru, zejména oblasti datových center, a později jsme se zaměřili také na servisní služby. V současné době rozšiřujeme naše aktivity do dalších oblastí jako jsou cloudové služby, dohledové služby, kybernetická bezpečnost, ochrana dat a vývoj softwaru.

Josef Ladra, předseda představenstva firmy Caleum, a.s.

 

Spolupracujeme také s řadou předních firem v ČR i v zahraničí. Zákazníky společnosti Caleum a.s. najdete ve státní správě, samosprávě i v soukromém sektoru.

Naším cílem je dosáhnout dlouhodobé a kvalitní spolupráce. V současné době patří pod Caleum a.s. další tři společnosti zabývající se průmyslovým úsporným osvětlením, energetickou nezávislostí a ochranou akustických dat.  

 

Spolupráce s českými firmami

Úspěšná integrace produktů Flowmon Anomaly Detection System a AddNet tvoří základní pilíře nabízeného řešení bezpečnosti provozu počítačových sítí.

Flowmon je moderní technologie monitoringu rozsáhlých počítačových sítí na bázi datových toků. Díky tomuto řešení lze ve velmi krátkém čase odhalit případné provozní problémy a současně je možno sledovat výkonnostní parametry, vytíženost sítě, vzniklé provozní anomálie a dosud neznámé nebo specifické hrozby.

Řešení AddNet je komplexní produkt integrující pokročilé nástroje pro monitoring sítě na L2 vrstvě, DNS a DPHC server, management IP adres, správu BYOD a zabezpečení v rámci protokolu 802.1x. Umožňuje organizacím řídit své sítě centrálně, a to i bez nutnosti mít specializovaný personál.

Každý z výše uvedených produktů může být používán samostatně, ale jejich propojením lze dosáhnout významnou přidanou hodnotu. Integrace technologie Flowmon se systémem AddNet funguje na úrovni prokliků, což znamená, že při detekci problému se správce pouhým kliknutím přepne do prostředí AddNet.

Díky tomu je schopen velmi rychle reagovat na případnou hrozbu a může okamžitě ohroženou stanici odpojit od sítě nebo ji přiřadit do karanténní VLAN.

Spojením obou produktů značně vzroste schopnost IT specialistů velmi rychle reagovat na hrozbu a účinně ji elimininovat, což je v dnešní době inteligentních virů a ransomware je neocenitelné.

Administrátoři, správci i bezpečnostní pracovníci tak získají nástroje, které jim umožní proaktivně řešit správu sítě, odhalit bezpečnostní incidenty, efektivně je zpracovat a v neposlední řadě provádět jejich zpětnou analýzu. 

 

Šifrované úložiště SecureAnyBox

 „Zařazením SecureAnyBox do portfolia rozšiřujeme naši nabídku o další kvalitní produkt, jenž umožní zákazníkům pokrýt oblast bezpečné práce s utajovanými informacemi. Využití nástroje SecureAnyBox  navrhujeme vždy v souladu s vnitropodnikovou bezpečnostní politikou.  V případě potřeby jsou naši odborníci schopni navrhnout takové změny, které budou zárukou celkového zvýšení bezpečnosti,“ říká Josef Ladra, předseda představenstva Caleum, a.s.

SecureAnyBox zajišťuje uživateli bezkonkurenční zabezpečení uložených informací, neboť pouze on k nim má přístup a může si je přečíst. Kromě této základní funkce umožňuje zákazníkům řešit především následující:

-          bezpečné předání utajovaných informací (hesel, certifikátů atpod.) nově nastupujícímu zaměstnanci, či naopak odebrání přístupu k nim odcházejícímu,

-          přesné zjištění, kam měl daný zaměstnanec přístup, kdy si naposledy vyzvedl hesla,

-          bezpečné ukládání souborů, dokumentů, certifikátů, hesel a kreditních karet, tzn. žádná zadní vrátka; veškeré aktivity a změny jsou plně auditované a reportované,

-          efektivní práce s právy uživatelů a skupin, včetně dědění práv, řízení jejich přístupu apod.,

-          audit používaných hesel v organizaci, tzn. kontrola, zda zaměstnanci používají dostatečně silná hesla odpovídající firemní bezpečnostní politice,

-          ukládání a vyzvedávání důvěrných informací pouze v přítomnosti více bezpečnostních „důstojníků“,

-          generování hesel privilegovaných účtů, lokálních administrátorů a dalších účtů na stanicích a serverech na denní bázi,

-          import specifických dat konkrétním zaměstnancům nebo obchodním partnerům/spolupracujícím subjektům s využitím vlastního API,

-          je nástrojem pro servisní partnery a poskytovatele služeb, ideální jako úložiště pro vzdálené přístupy ke klientům, heslům k aktivním prvkům, serverům a doplňujícím informacím o nich.

Úvodní foto: © Tommi - Fotolia.com


Komentáře