Konec nejistoty v českém IDG

Na základě rozhodnutí výkonné rady IDG (Executive Board), byla do funkce ředitele IDG Czech, a. s., potvrzena RNDr. Jana Pelikánová, dosud dočasně pověřená řízením firmy. Současně bylo ze strany mateřské společnosti ukončeno jednání o případném prodeji české pobočky.Na základě rozhodnutí výkonné rady IDG (Executive Board), byla do funkce ředitele IDG Czech, a. s., potvrzena RNDr. Jana Pelikánová, dosud dočasně pověřená řízením firmy. Současně bylo ze strany mateřské společnosti ukončeno jednání o případném prodeji české pobočky.

V souvislosti s hospodářskými výsledky dosaženými za posledních sedm měsíců pod vedením Jany Pelikánové a s předloženým podnikatelským záměrem ve vazbě na nové aktivity během příštího fiskálního roku, který začal 1. října 2006, pokračuje IDG Czech, a. s. v činnosti beze změny vlastnických vztahů.
Tímto je jednoznačně ukončeno období šíření dezinformací o další existenci vydavatelství, a s tím související vydávání titulů Business World, Computerworld, PC World, Security, jejich on-linových mutací a řady dalších internetových aktivit.


Komentáře