Kouzlo tří devítek a rychlých kol

Dnešní ekonomika je založena na neustálé dostupnosti informací. Platí to pro globální ekonomiku i pro střední a velké podniky. Několikaminutový výpadek může mít hodnotu milionů korun, několikahodinový výpadek je nemyslitelný. Vítejte ve světě vysoké dostupnosti.Stáj formule 1 je mnohem více než dva jezdci v silných automobilech prošpikovaných elektronikou. Za každým odjetým kolem, za každou setinou sekundy zrychlení je obrovský počet lidí v realizačním týmu a tisíce hodin práce inženýrů, kteří formuli navrhli a vyrobili. A za nimi ještě stojí moderní informační systémy, bez nichž by jejich práce mohla přijít vniveč.
Stejně důležitá jako samotná práce lidí a využití nejmodernějších technologií je jejich dostupnost. Nejen v průběhu kvalifikace a mistrovských závodů, ale v podstatě neustále. Nedostupnost databáze s technickými údaji z testování nových pneumatik na okruhu, kde se jede velká cena, může znamenat místo stupňů vítězů poslední místo v závodě. Nebo ještě hůře, může vést k nehodě, ke zranění...

Nejpřesvědčivější jsou výsledky
Aby k takovým situacím nedocházelo, obrátil se tým formule 1 Renault na Symantec, jehož některá řešení ve své infrastruktuře využíval. A výsledek? Snížení provozních nákladů na podporu serverů o 55 % prostřednictvím konsolidace a standardizace, 50% snížení TCO pro správu e-mailové infrastruktury, roční úspora 170 000 dolarů díky omezení nákupu nových serverů, převedení správy 80 TB dat pod jediného člověka, o 40 % rychlejší obnovení databáze v případě selhání, 215% zvýšení objemu dat a sedmimístný nárůst objemu zálohovaných dat bez zvýšení počtu IT správců a časových nároků na průběh zálohování. A nakonec zvýšení celkové dostupnosti aplikací a dat o 1,9 %, na celkovou hodnotu 99,93 %. To představuje přibližně jeden pětiminutový výpadek měsíčně.

Dostupnost má svou cenu
Dostupnost v řádu tří devítek u rozsáhlých systémů ve velkých podnicích, které pracují s terabajty dat, závisí na celé řadě faktorů a není zadarmo. Pro zvýšení dostupnosti je proto nutné provést komplexní analýzu stávající situace a zejména ztrát, které výpadky způsobují. Teprve na základě exaktních dat je možné určit požadovanou úroveň dostupnosti s ohledem na její cenu a hledat vhodné hardwarové, softwarové a procesní řešení, jež sníží nedostupnost klíčových systémů pro uživatele.
Nejčastějším původcem selhání je podle údajů společnosti Gartner software, až poté následují hardwarová selhání, lidské chyby, poruchy sítě a lokální podmínky. Z toho vyplývá nutnost soustředit se v první řadě na dostupnost softwaru a softwarové nástroje, poté na redundantní osazení klíčových hardwarových komponent a v třetí řadě na procesy, jež minimalizují možnost selhání lidského faktoru.
Lidský faktor, přestože není hlavní příčinou nedostupnosti dat, aplikací a služeb, často způsobuje velice závažné problémy, zejména pokud dojde k opomenutí nebo špatnému nastavení systémů pro zálohu dat, které jsou základem pro návrat systému do provozuschopného stavu v případě selhání či nedostupnosti primárních zdrojů dat.
Clustery, replikace a zálohování
Jedním ze způsobů, jak výrazně zvýšit dostupnost informačních systémů a zároveň snížit náklady na jejich provoz a správu, je využití clusterových systémů vyvinutých pro náročná prostředí.
V neposlední řadě je zde pak řešení pro zálohování a obnovu dat NetBackup. Toto výkonné řešení lze nasadit od ochrany pracovních stanic až po největší datová centra běžící na různých platformách (Linux, Unix, Windows, Netware). NetBackup pomocí jedné administrativní konzoly umožňuje provádět všechny zálohovací a obnovovací operace, monitoruje jejich stav a pomáhá řešit případné problémy.

Zodpovědný přístup
Součástí bezpečného a dostupného systému je celá řada procesů, jež zajišťují odolnost vůči selhání lidského faktoru a rychlou reakci na jiné typy selhání. Základem procesního přístupu k vysoké dostupnosti je propracovaný plán obnovy, který je pravidelně ověřován v praxi. I plán obnovy však staví na softwarových nástrojích, které umožňují převzetí funkce poškozeného serveru, disku či síťového prvku
fyzickou náhradou nebo prostřednictvím virtualizace. Právě vhodná kombinace nástrojů a správných procesů dokáže snížit dobu výpadku i desetinásobně.
Silní partneři
I velké podniky a specializované databázové či housingové firmy, které mají vlastní odborníky, se v případě skutečně vysoké dostupnosti přes tři devítky nikdy nemohou spoléhat pouze na své schopnosti a zdroje. Po-
třeba spolupráce se objevuje již v okamžiku úvah o zavedení standardů vysoké dostupnosti. Analýzu stávajícího stavu a možných rizik vždy lépe provede zkušený nezávislý konzultant. Stejně důležitá je účast specialistů na samotné implementaci a školeních. Nejvíce zanedbávané, přitom však pro zajištění průběžné dostupnosti systému nejvýznamnější jsou podmínky zákaznické podpory. Při hledání svého dodavatele nikdy nezapomínejte na kouzla, jež dokáže SLA - Servis Level Agreement.

Petr David, Principal Presales Consultant společnosti Symantec ČR a SR.


Komentáře