Kyberbezpečnost je nutné brát jako strategickou záležitost, nikoli jako investici do IT

Podniky se vydávají na cestu digitální transformace, která by jim měla pomoci nalézat nové obchodní příležitosti, zefektivňovat provoz a lépe uspokojovat potřeby jejich zákazníků. Digitální transformace vede podniky k zavádění cloudu, internetu věcí, velkých dat a dalších a dalších digitálních technologií a nutí je měnit zavedené postupy a automatizovat vše, od rozhodování po zákaznickou podporu.

Kyberbezpečnost je nutné brát jako strategickou záležitost, nikoli jako investici do IT


Nové příležitosti s sebou ale nesou i nové hrozby pro kybernetickou bezpečnost. A hrozby jsou to reálné. Podle předpovědi analytické společnosti Gartner se očekává, že téměř 60 % digitálních podniků utrpí závažný výpadek kvůli neschopnosti svého bezpečnostního týmu zvládat digitální rizika. Problém částečně pramení z toho, že vyšší management a představenstvo podniků nepovažují bezpečnost z obchodního hlediska za naléhavý problém.

Na problém upozornil mimo jiné globální průzkum společnosti Fortinet (článek o průzkumu zde) zaměřený na kybernetickou bezpečnost v podnicích, jehož se zúčastnilo přes 1800 pracovníků IT s rozhodovací pravomocí. Zjistili jsme, že podle téměř poloviny respondentů není pro představenstvo podniku bezpečnost mezi hlavními prioritami.

Bylo by možné očekávat, že v důsledku kybernetických útoků z poslední doby – a jejich závažných dopadů na postižené podniky – mezi nejvyššími manažery výrazně vzroste zájem o problematiku bezpečnosti. Ti sice na bezpečnostní incidenty reagují, avšak zabývají se spíše řešením následků než prevencí.

Proti hrozbě průniku do systémů, vyděračského softwaru nebo narušení provozu není imunní nikdo. Cílem se stávají podniky všech oborů, typů a velikostí. Průzkum společnosti Fortinet to potvrzuje. 85 % dotázaných podniků se v uplynulých dvou letech stalo obětí narušení bezpečnosti, přičemž téměř polovina zaznamenala napadení škodlivým nebo vyděračským softwarem.

 

Proč se kybernetická bezpečnost stává prioritou vedení firem

Nejvyšší vedení podniků a manažery IT povede k zaměření na kybernetickou bezpečnost v roce 2018 řada faktorů. Uveďme si několik nejdůležitějších.

1. Narušení bezpečnosti a globální útoky. Naprostá většina podniků v uplynulých dvou letech zaznamenala nějaký druh narušení bezpečnosti nebo útoku. Po globálním útoku, jako byl např. WannaCry, začaly podniky věnovat bezpečnosti zvýšenou pozornost. Větší publicita a pozornost spolu s potenciálními dopady na pověst a provoz firmy posouvají kyberbezpečnost z problému, který by mělo řešit podnikové IT, mezi záležitosti, jimiž se musí zabývat nejvyšší vedení.

2. Prostor pro potenciální útoky. Širší využití cloudu, zavádění internetu věcí a rozvoj velkých dat vytváří nové příležitosti k útoku a zároveň komplikují obranu. S narůstajícími požadavky na objemy dat a jejich zpracování stoupá pro podniky priorita cloudové bezpečnosti. Neméně důležitým faktorem, který rozšiřuje možnosti pro útok, je internet věcí (IoT). Podle odhadů analytické společnosti Gartner vzroste do konce roku počet připojených zařízení IoT na více než 8,4 miliardy. Z nich bude 3,1 miliardy sloužit podnikovým účelům. Takové množství zařízení IoT je těžké ochránit a odborníci se shodují v předpovědích, že podíl útoků namířených proti zařízením IoT do roku 2020 přesáhne 25 % všech počítačových útoků.

3. Zákonné a regulatorní povinnosti. Nové zákony a oborové předpisy rovněž zvyšují význam zabezpečení. 34 % respondentů uvedlo, že předpisy jsou jedním z faktorů, které přispívají k tomu, že vedení firmy věnuje bezpečnosti zvýšenou pozornost. Příkladem je přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabyde účinnosti ve všech členských státech EU v roce 2018.

Tyto trendy vedou k tomu, že je kybernetická bezpečnost považována za strategickou otázku v rámci širší strategie řízení podnikových rizik, nikoli za pouhou investici do IT. Mají-li manažeři IT bezpečnosti uspět při digitální transformaci, musí přehodnotit svůj přístup k bezpečnosti, zejména získat lepší přehled o celém prostředí a možných směrech útoku, zkrátit dobu mezi detekcí a neutralizací hrozeb, zajistit dostatečný výkon bezpečnostních řešení a automatizovat sběr bezpečnostních informací a řízení.

Úvodní foto: Fortinet


Komentáře