Kyberzločin stojí světovou ekonomiku ročně 400 miliard dolarů

Podle nové studie se škoda způsobená počítačovými kriminálníky ročně pohybuje kolem 400 miliard dolarů.

Kyberzločin stojí světovou ekonomiku ročně 400 miliard dolarů


Autorem studie je bezpečnostní divize Intelu McAfee, která zprávu vypracovala ve spolupráci s washingtonským think-tankem Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS).

Studie vychází z veřejně dostupných dat shromážděných vládními organizacemi a univerzitami po celém světě. Seznam zahrnuje instituce z Německa, Nizozemska, Číny, Austrálie či Malajsie. Studie pak těží i z rozhovorů s mnoha bezpečnostními experty.

Spodní odhad nákladů kybernetické kriminality činí 375 miliard dolarů, zatímco horní hranice je 575 miliard. „Dokonce i spodní odhad je vyšší než národní produkt mnoha zemí a vlád,“ píše se v bezpečnostní zprávě.

V roce 2009 McAfee (tehdy ještě jako samostatná společnost) odhadovala roční náklady kyberkriminality na 1 bilion dolarů. S tímto číslem však narazila u odborných kruhů a sama společnost později přiznala, že jde o chybnou hodnotu. V roce 2013 poprvé provedla průzkum ve spolupráci s CSIS a tehdy došla k horní hranici 600 miliard dolarů, což je mimochodem podobné číslo jako v případě mezinárodního obchodu s drogami.

V nejnovější studii autoři přiznávají, že většina incidentů, které lze označit zahrnout do škatulky kyberkriminalita, není nikde hlášena. K tomu, že se staly obětí této činnosti, se prý přizná jen malé procento firem. Shromažďování dat o kyberkriminalitě pak stěžuje také fakt, že v různých zemích mají pro tuto aktivitu jinou definici. „Jen pár států se pokusilo o přesnější vyčíslení škod způsobených kyberkriminalitou,“ stěžují si autoři studie.

Celkem byla pro účely studie použita data z 51 zemí z oblastí, které generují asi 80 % světového příjmu. Podle studie lze náklady kyberkriminality vyjádřit jako konstantní podíl národního produktu, přičemž toto procento se liší v závislosti na rozvinutosti dané země. Studie přitom brala v potaz i nepřímé náklady jako například porušení duševního vlastnictví nebo poničení reputace.

V závěru studie předpovídá další růst celkových nákladů v souvislosti s tím, jak další společnosti přecházejí do kyberprostoru.

 

Úvodní foto: © higyou - Fotolia.com


Komentáře