Lepší výkon sítí díky hloubkové kontrole paketů

SonicWall oznámila dostupnost nástroje Re-assembly Free Deep Packet Inspection (RFDPI) 8. Podle dodavatele tento inspekční nástroj nyní poskytuje správcům IT lepší pohled do příchozího a odchozího síťového obsahu, a to bez negativního vlivu na bezpečnost či výkonnost.Společnost SonicWall oznámila dostupnost nástroje Re-assembly Free Deep Packet Inspection (RFDPI) 8. Podle dodavatele tento inspekční nástroj nyní poskytuje správcům IT lepší pohled do příchozího a odchozího síťového obsahu, a to bez negativního vlivu na bezpečnost či výkonnost. Význam tohoto faktoru roste v době, kdy si aplikace Web 2.0 razí cestu do podnikového prostředí, což s sebou nese nové bezpečnostní hrozby a zátěž firemní sítě.

Správci by už nyní neměli být nuceni volit mezi rychlostí a bezpečností, což by mělo umožnit například standardní využití streamovaných multimédií ve firemní infrastruktuře.

Nový inspekční nástroj je součástí strategie jednotné správy hrozeb (UTM) od SonicWall. S využitím rychlosti a schopnosti inteligentní kontroly nástroje RFDPI 8, umožňují řešení správcům kontrolovat síťový provoz proti malwaru, virům a dalším hrozbám, a to při současném zachování toku informací. Řešení UTM nabízí společnostem komplexní, vícevrstvou ochranu díky antiviru, prevenci průniků branou, firewall, anti-spam a filtrování obsahu.


Komentáře