McAfee a TrendMicro se v "magickém kvadrantu" Gartneru dostaly mezi lídry

Výzkum zkoumal nabídky jednotlivých dodavatelů, kteří působí na trhu ochrany koncových bodů. Především pro velké podniky stává klíčovou schopnost nabídnout pokročilé reportovací funkce a funkce pro správu.Společnosti McAfee a TrendMicro oznámily, že se podle aktuálních výsledků analýzy firmy Gartner pro oblast platforem sloužících k ochraně koncových bodů umístily v kvadrantu lídrů.

Výzkum zkoumal nabídky jednotlivých dodavatelů, kteří působí na trhu ochrany koncových bodů. Zpráva společnosti Gartner si všímá toho, že trh jednotlivých produktů (antiviry, nástroje proti spywaru, osobní firewally, hostovaná řešení pro prevenci vniknutí...) je rychle nahrazován sadami umožňujícími centrální správu. Standardem se stává rozšiřitelnost těchto řešení o další moduly. „U sad EPP (Endpoint Protection Platforms, platformy pro ochranu koncových bodů) se především pro velké podniky stává klíčovou schopnost těchto platforem nabídnout pokročilé reportovací funkce a funkce pro správu. Modulární architektura umožňující konfiguraci přizpůsobitelnou podle konkrétních požadavků zabezpečení a umístění jednotlivých zařízení se při výběru řešení stává rovněž rozhodující vlastností,“ uvádí analýza společnosti Gartner.

Mezi faktory, které hrají roli při posuzování Gartneru, patří schopnosti firem uvádět své vize do praxe, kvalita nabízených produktů a služeb, celková schopnost uvádět nová řešení a reagovat na podněty trhu stejně jako výkonnost firmy. Do metrik je kromě dalších kritérií zařazena úroveň nabídky i produktové strategie, zvolený obchodní model a inovační potenciál.


Magický kvadrant Gartneru


Komentáře