McAffe nabízí řešení s možností kontroly USB zařízení

polečnost McAfee představila další funkce svého řešení McAfee Entercept pro prevenci nežádoucího vniknutí založeném na agentech v hostitelském systému. Toto řešení obsahuje nové funkce pro kontrolu používání úložných zařízení s rozhraním USB, což organizacím pomůže zabránit šíření škodlivých programů a zmařit interní krádeže dat.Společnost McAfee představila další funkce svého řešení McAfee Entercept pro prevenci nežádoucího vniknutí založeném na agentech v hostitelském systému. Toto řešení obsahuje nové funkce pro kontrolu používání úložných zařízení s rozhraním USB, což organizacím pomůže zabránit šíření škodlivých programů a zmařit interní krádeže dat. S novými funkcemi získávají organizace řešení ochrany dostupnosti, integrity a utajení svých dat, aplikací a dalších kriticky důležitých aktiv. Dochází k zastavení útoků přes USB ještě před jejich průnikem do systému či do sítě.

Na konferenci Black Hat Security byly nedávno předvedeny dva způsoby útoků přes USB. USB porty mohou být vstupním bodem pro několik forem útoků. Zaměstnanci mohou přes externí USB médium do systému nechtěně nahrát červa či virus, což vede k vyřazení systému či sítě z provozu nebo v horším případě k cílenému útoku, při němž jednotlivec záměrně obejde s vysokokapacitním vyjímatelným USB zařízením standardní bezpečnostní opatření a stáhne si kriticky důležitá data. Tyto typu útoků mohou vyústit ve vysoce závažnou krádež dat.

Zavedením proaktivního blokování USB, mohou společnosti snížit riziko ztráty duševního vlastnictví
a dalších důležitých dat.

Dostupnost
USB ochrana v McAfee Entercept je v současnosti dostupná přes prodejní partnery McAfee. Stávající zákazníci McAfee mohou nový software získat v souladu s podmínkami své smlouvy o podpoře. Podrobnější informace o McAfee Entercept a dalších bezpečnostních řešeních McAfee najdete na adrese: www.mcafee.com.


Komentáře