Microsoft: na padělaný software nás upozorňují přímo zákazníci

Microsoft včera v sedmdesáti zemích světa spustil iniciativu Customer Action Day, která upozorňuje na problematiku padělaného softwaru a zdůrazňuje roli, již při jeho odhalování hrají sami uživatelé.


Jen od začátku roku uživatelé a zákazníci upozornili Microsoft na desítky případů, kdy se stali obětí podvodu. Microsoft vede v České republice aktuálně více než 100 trestních řízení proti podvodným prodejcům softwaru. Každý měsíc v České republice přibývají průměrně čtyři další trestní oznámení. Informace přímo od postižených uživatelů představují podle Microsoftu nejefektivnější způsob, jak proti prodeji podvodného softwaru zakročit.

 

Díky upozornění zákazníků společnosti Microsoft provedla Policie ČR v tomto roce několik desítek prohlídek bytů a nebytových prostor. Vyšetřování ve většině případů končí úspěšně a mezi postihy pro podvodníky patří i povinnost nahradit způsobené škody,“ uvedl Karel Kuchařík, vedoucí oddělení informační kriminality Policejního prezidia ČR.

Spolupráci zákazníků, Microsoftu a Policie ČR ukazuje případ distributora softwaru z Uherskohradišťska. Jeden ze zákazníků Microsoft upozornil na to, že firma s počítači dodává nelegální software. Tuto skutečnost ověřil kontrolní nákup tří počítačů, na kterých byla nelegální verze operačního systému Windows XP. Na základě ověřené informace Microsoft inicioval policejní prohlídku prostor firmy, která nelegální činnost potvrdila.

Vzhledem k tomu, že se v případě této společnosti jednalo o obchodního partnera společnosti Microsoft, který projevil ochotu spolupracovat na odstranění škod způsobenýchsvou činností, došlo k uzavření mimosoudní dohody o náhradě škody. Dle této dohody firma distribuující nelegální kopie počítačových programů uhradí společnosti Microsoft škodu ve výši několika set tisíc korun. Kromě toho musí provést kontrolu všech počítačů, které prodala zákazníkům. Pokud při kontrole odhalí vadné instalace bez platné licence, musí tyto instalace na své náklady nahradit legálním operačním systémem společnosti Microsoft.

Na skutečnost, že software není v pořádku, koncoví uživatelé přijdou nejčastěji při pokusu
o instalaci doplňků, které vyžadují kontrolu pravosti systému Windows. Pokud jde prokazatelně o oběť prodejců padělaného softwaru, nabídne takovému uživateli Microsoft při splnění několika podmínek legální licenci. Nová verze operačního systému Windows 7 zahrnuje novou aktivační technologii. Spolehlivost kontroly pravosti operačního systému je tak výrazně vyšší než u starších verzí Windows.

V případě podvedených firemních zákazníků Microsoft pomáhá situaci vyřešit například tím, že podvodného prodejce přiměje k náhradě škody u podvedených zákazníků. Náhrada může představovat platné licence k softwaru i zaplacení nákladů na zajištění bezpečnosti podnikové sítě, kterou nelegální software mohl ohrozit. Prodejcům nelegálního softwaru hrozí ale i policejní vyšetřování a soud. Ze statistik BSA vyplývá, že průměrné odškodné za nelegální užívání softwaru v Česku činí 240 tisíc korun.

Padělaný software bývá také často doprovázen malwarem. Škodlivé programy se na počítače svých návštěvníků snaží podle zjištění společnosti Microsoft podstrčit přibližně čtvrtina stránek, které slouží k distribuci nelegálního softwaru.Komentáře