Mobilní bezpečnost znepokojuje většinu uživatelů, zodpovědnými ale činí operátory

Výsledky nového průzkumu, podle nichž se téměř tři čtvrtiny (72 %) uživatelů mobilních služeb obávají, že se jich dříve či později dotknou otázky zabezpečení těchto služeb, uveřejnila společnost McAfee.Obava z bezpečnostních rizik se spojuje především se stahováním multimédií, mobilními objednávkami (rezervacemi) a platbami.
Studie Mobile Security Report 2008 společnosti McAfee podrobně analyzuje zkušenosti uživatelů s tradičními i nově zaváděnými mobilními službami a jejich obavy a očekávání v oblasti mobilní bezpečnosti.

Problémy pokročilých nově zaváděných služeb
Míra důvěry v tradiční mobilní služby, jako je přenos hlasu a zasílání zpráv, zůstává relativně vysoká. Více než polovina respondentů (55 %) ale vyjadřuje znepokojení týkající se použití mobilních služeb pro platby a bankovní operace. Kromě toho se více než 40 % uživatelů obává stahovat multimediální soubory nebo používat mobilní telefon pro transakce typu objednávání a rezervování vstupenek. Lidé, kteří mobilní zařízení používají k surfování po Internetu, vyjadřují obavy o 80 % častěji než ti, kdo internetové služby nevyužívají. Více než 72 % uživatelů také vyjadřuje obavy ve vztahu k zabezpečení nově zaváděných mobilních služeb. Míra obav roste spolu s vyspělostí trhu.

Reálná zkušenost s mobilními hrozbami
Incidenty v oblasti mobilní bezpečnosti se zatím svou mírou a rozsahem nemohou měřit
s hrozbami na osobní počítače, jejich objem i propracovanost ale roste. Celosvětově se ohrožení viry pro mobilní platformy dotklo již více než jednoho uživatele z deseti (14 %), ať už šlo o přímý dopad nebo o incident týkající se někoho, koho respondent zná. Tato skutečnost má dopad na důvěru uživatelů; 80 % respondentů se obává možnosti, že by jejich přátelé či kolegové mohli být infikováni viry určenými pro mobilní zařízení.
Dalším trendem je rozmach mobilního messagingu. Více než třetina uživatelů (38,6 %) tvrdí, že nežádoucí spam dostává tímto způsobem častěji než jednou měsíčně. V Japonsku je dokonce více než čtvrtina respondentů (26,1 %) spamu vystavena denně.

Odpovědnost za zabezpečení
Ačkoliv uživatelé vyjadřují o oblast bezpečnosti rostoucí obavy, 79 % z nich vědomě používá nechráněná mobilní zařízení a dalších 15 % si úrovní zabezpečení není jistých. Téměř 60 % uživatelů se domnívá, že primární odpovědnost za zabezpečení mobilních zařízení i služeb mají operátoři. Více než polovina (56 %) respondentů soudí, že bezpečnostní funkce by měly být předinstalovány na mobilní zařízení již při prodeji
a poskytovány zákazníkům zdarma.


Komentáře