Mobilní podnikoví uživatelé více riskují

Studie firmy Trend Micro zhodnotila dopad mobility na chování podnikového koncového uživatele - mobilní zaměstnanci častěji stahují spustitelné soubory a zasílají důvěrné informace prostřednictvím instant messengeru.Studie firmy Trend Micro zhodnotila dopad mobility na chování podnikového koncového uživatele - mobilní zaměstnanci častěji stahují spustitelné soubory a zasílají důvěrné informace prostřednictvím instant messengeru.
V minulých letech vzrostl objem používaných mobilních technologií a práce vykonávané v terénu. Na jednu stranu to přispělo k lepší dostupnosti, efektivitě a produktivitě zaměstnanců, na druhé straně to znamená zvýšení mnoha rizik. Ze studie Trend Micro vyplývá, že čím mobilnější je koncový uživatel, tím častěji zasílá důvěrné informace prostřednictvím instant messengeru nebo webového e-mailu.
Studie ukazuje, že v Japonsku obě skupiny zaměstnanců v podnicích, mobilní i pracující v kanceláři, častěji než jinde zasílají důvěrné informace kolegům nebo obchodním partnerům přes instantní zprávy nebo webový e-mail.
Ve Spojených státech připustilo 58 procent respondentů, kteří mají prostřednictvím podnikových notebooků přístup k internetu mimo podnikovou síť, že zasílají důvěrné informace webovými e-maily. Mezi těmi, kteří se vždy připojují k internetu přes podnikovou síť, se k takovému počínání přiznalo jen 42 procent.
Podle respondentů z Německa, Spojeného království a Spojených států jsou mobilní uživatelé na rozdíl od uživatelů desktopů náchylnější k riskantními online chování v podnikové síti, jako jsou návštěvy komunitních sítí a stahování filmů. Například 54 procent německých mobilních uživatelů stahuje během práce na podnikové síti spustitelné soubory, zatímco mezi uživateli desktopů to dělá jen 41 procent.
Japonsko je jediná země v průzkumu, která se od průměrných výsledků odlišuje. V Japonsku pouze 49 procent mobilních uživatelů stahuje spustitelné soubory při práci na podnikové síti ves rovnání se 60 procenty uživatelů desktopů.
Studie shromáždila informace od 1600 koncových uživatelů počítačů v podnicích ve Spojených státech, Spojeném království, Německu a Japonsku. Je zajímavé, že ve všech zkoumaných zemích kromě Japonska platí, že čím je uživatel mobilnější, tím častěji je vystaven spamům a phishingovým útokům.
· Ve Spojených státech uvedlo 77 procent mobilních zaměstnanců, že v minulých třech měsících dostalo v práci spamy ve srovnání se 68 procenty uživatelů desktopů.
· 40 procent mobilních pracovníků ve Spojených státech navíc uvedlo, že v minulých třech měsících dostalo v práci phishingové útoky ve srovnání s 31 procenty uživatelů desktopů.
· Ve Spojeném království uvedlo 76 procent mobilních zaměstnanců, že v minulých třech měsících dostalo v práci spamy ve srovnání se 63 procenty uživatelů desktopů.
· V Německu uvedlo 80 procent mobilních zaměstnanců, že v minulých třech měsících dostalo v práci spamy ve srovnání se 70 procenty uživatelů desktopů.

Výsledky studie také ukazují, že mobilní uživatelé jsou často technicky zdatnější a lépe vyškolení co se týče měkkých rizik, jako je pharming a phishing. Například ve Spojených státech si je 61 procent mobilních koncových uživatelů vědomo webových hrozeb ve srovnání se 49 procenty uživatelů desktopů.


Komentáře