Moderní steganografie: Zprávu lze ukrýt i do dat VoIP

Wojciech Mazurczyk a Krzysztof Szczypiorski z Telekomunikačního ústavu ve Varšavě přišli s myšlenkou, že podobně jako v obrázku by se dala zpráva utajit i v rámci zvukového záznamu, konkrétně v datech přenášených jako VoIP.Steganografie představuje metody utajení, při nichž se zpráva nějakým způsobem zakóduje do obrázku. Specializovaný software steganografii snadno odhalí - princip utajení ovšem spočívá v tom, že obrázek sám o sobě nijak neindikuje, že byl použit tímto způsobem.

Wojciech Mazurczyk a Krzysztof Szczypiorski z Telekomunikačního ústavu ve Varšavě nyní přišli s myšlenkou, že podobně by se dala zpráva utajit i v rámci zvukového záznamu, konkrétně v datech přenášených jako VoIP. Jedna z metod, kterou oba vědci pro přenos zprávy navrhli, spočívá ve využití volných polí v protokolech RTCP a RTP,
"VoIP-steganografii" nemusí využívat pouze telefonující strany. Data může mezi pakety hovoru vkládat i někdo třetí. Podobně jako u steganografie by bez předchozího podezření byl takový postup prakticky neodhalitelný. Ve VoIP se přenáší relativně velké množství dat, takže "střídmá" zpráva by se na kvalitě zvuku neměla nijak projevit.

Zdroj: ArXiv.org
O metodě informuje rovněž NewScientist, plná verze článku je však přístupná pouze předplatitelům.

Viz také:
Jak ochránít IP telefonii


Komentáře