Monitoring omezuje zaměstnancům mimopracovní přístup k internetu. Je to ale správný postup?

Firmy i státní organizace si podle prohlášení společnosti truconneXion, jež je jedním z dodavatelů nástrojů pro monitorování pracovní činnosti zaměstnanců, v rostoucí míře pořizují účinné nástroje, s nimiž mohou jejich mimopracovní činnost zjistit, zdokumentovat a na základě toho je postihovat. Otázkou ale zůstává, kolik by měli mít zaměstnanci právo na internetu trávit času na mimopracovní aktivity na firemním počítači. Například magistrát v Děčíně se rozhodl vyčlenit pro tuto činnost deset minut denně.


Je to hodně nebo málo? Je vůbec rozumné povolovat zaměstnancům soukromý internet?

Psycholog Jiří Šimonek ze společnosti DAP Services potvrzuje na základě své praxe, že zaměstnanci by měli mít možnost vyřídit si na firemním IT v rozumné míře soukromou korespondenci či příležitostně se odreagovat při hraní hry. „Pokud tento privátní čas celkově nepřekročí půl hodiny denně, neviděl bych v tom nic závadného. Naopak u některých kreativnějších profesí se může tento čas ukázat jako užitečně strávená doba relaxace či inspirace pro náročné výkony, které jsou experti nuceni odvádět,“ je přesvědčen Jiří Šimonek z DAP Services.

Republikový průměr však v současnosti vysoce převyšuje uvedené hodnoty. Poslední analýza společnosti truconneXion publikovaná v květnu tohoto roku zjistila, že průměrně na počítači zaměstnanec stráví 54 minut denně mimopracovními aktivitami.

„Ve firmách a institucích, které nevyužívají monitorovací nástroje, ovšem může být tato doba i několikanásobně překračována,“ říká Martin Hnízdil ze společnosti truconneXion. Samostatnou kapitolou jsou pak podle něj patologické případy hráčství apod., které jsou bez sofistikovaného softwaru mnohdy obtížně odhalitelné.Komentáře