Může u nás Google zpracovávat snímky ze Street View?


Úřad pro ochranu osobních údajů po provedení správního řízení rozhodl  nepovolit zpracování osobních údajů v rámci služby Google Street View

Oznámené zpracování podle Úřadu pro ochranu osobních údajů nesplňuje podmínky stanovené zákonem o ochraně osobních údajů:

Správce osobních údajů sídlící mimo EU má povinnost stanovit na území České republiky svého zástupce (zpracovatele osobních údajů). Google Inc. jako americký subjekt tak neučinil.

Google pro zajištění služby Street View využívá technické postupy, které nepřiměřeně zasahují do soukromí občanů (např. nastavení kamery pořizující snímky nad rozsah běžného pohledu z ulice).

 

Ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů bylo registrační řízení uzavřeno uvedeným rozhodnutím ze dne 2. září 2010, k němuž Google Inc. prostřednictvím právního zástupce podal 17. září rozklad, týkající se využívání technických prostředků, jímž se Úřad bude zabývat.

Odmítnutí registrace nevylučuje další možnost jednání.Komentáře