Napojení na datové schránky s obousměrným šifrováním

AEC, dceřiná společnost Cleverlance Enterprise Solutions, uvádí na trh nový modul řešení elektronické podatelny, který slouží k přímému napojení na Informační systém datových schránek (ISDS).


Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Vstupní branou do každé organizace tak může být elektronická podatelna, kterou v případě elektronických podání i datových zpráv zajišťuje řešení AEC ePodatelna.

Výhodou řešení je podle AEC možnost snadného napojení na již provozované systémy pro řízení oběhu dokumentů ve společnosti (DMS systémy, spisové služby apod.). Podání a datové zprávy jsou pak dle nastavených pravidel předávány přímo do používaného systému.

Řešení respektuje požadavky právních norem, které se vztahují k problematice elektronického podpisu, elektronických podatelen a datových zpráv v oblasti veřejné správy. Neméně důležitým hlediskem je podle dodavatele bezpečnost řešení. AEC ePodatelna umožňuje obousměrné šifrování komunikace pomocí silné asymetrické kryptografie.

AEC ePodatelna standardně podporuje napojení na spisové služby z produkce společností ICZ, Vera, AIP Safe a 5P a nově i na DMS systémy postavené na technologii Microsoft SharePoint.

Dnem 1. 7. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který právnickým osobám ukládá za povinnost komunikovat s organizacemi veřejné správy elektronickou cestou prostřednictvím tohoto systému. Komentáře