Nejhloupější chyby systémových správců

Dělejte to tak, jak říkám, a nikoliv tak, jak to dělám já: Chyby firemních IT administrátorů často předčí závažnost těch, kterých se dopouštějí uživatelé. Tady je deset nejčastějších.

Nejhloupější chyby systémových správců


Zabezpečení není čistě technický problém – je to potíž související s lidmi. Do sítě sice můžete integrovat mnoho technologií, ale nakonec někdo může udělat hloupé lidské chyby.

A co je nejhorší? Těchto přehmatů se často dopouštějí právě ti, kteří by měli nejlépe vědět, jak se jim vyhnout: správci systémů a další personál IT.

Loňská zpráva o riziku vnitřních hrozeb (Insider Risk Report 2015) společnosti Intermedia uvádí, že IT profesionálové byli nejpravděpodobnější skupinou dopouštějící se „nebezpečných“ prohřešků vůči zabezpečení, jako jsou sdílení přihlašovacích údajů, používání osobních hesel pro podnikové účely a poskytování přihlašovacích údajů osobního účtu dalším osobám.

Takové chyby bývají mnohem rizikovější než ty, kterých se dopustí běžní uživatelé, a to v důsledku neomezených pravomocí, jimiž správci velmi často v rámci sítě disponují.

IT profesionálové mohou stejně jako uživatelé podlehnout phishingu, malwaru a dalším útokům – a odcizené přihlašovací údaje správců systému mají téměř vždy za následek mnohem vážnější narušení bezpečnosti.

Zde je deset obvyklých bezpečnostních chyb, které dělají správci systému a další IT personál.

 

Chyba č. 1: Používání příkazu sudo pro všechno

Když se přihlásíte jako takzvaný root, získáte nad systémem plnou kontrolu. To může být velmi nebezpečné, protože pokud dojde k odcizení vašich přihlašovacích údajů, mohou útočníci dělat, cokoli se jim zachce (pokud se to převede do pojetí operačního systému Windows – není nutné se přihlašovat pomocí účtu Administrator, když nemáte v úmyslu dělat činnosti vyžadující úroveň správce).

Namísto přímého přihlášení do systému jako root se přihlaste prostřednictvím svého osobního účtu a v případě potřeby použijte příkaz sudo pro konkrétní příkazy.

Je ale snadné udělat chybu, pokud si nedáte pozor. Nějaký skript neproběhne úspěšně, protože jeden z příkazů potřeboval sudo, a nyní se musí vše spustit znovu. Pokud nevysledujete, který z příkazů vyžadoval zvýšení oprávnění a kde to naopak není potřebné, možná nakonec spustíte vše pomocí příkazu sudo.

 

Chyba č. 2: Spouštění skriptů neznámého původu

Instalace linuxových aplikací třetích stran je další oblastí, kde může dojít ke zneužití příkazu sudo. Jediné, co musíte udělat, je zkopírovat a vložit příkaz (který je již nastavený k využití sudo) přímo do terminálu, aby došlo ke spuštění instalačního skriptu. Každý jednotlivý příkaz v takovém skriptu bude potom vykonán se zvýšenými oprávněními.

Zde je příklad zkopírovaný z webu (se skrytou adresou URL):

sudo -v && wget -nv -O- https://xxx/xxx/linux-installer.py | sudo python -c "import sys; main=lambda:sys.stderr.write('Download failed\n'); exec(sys.stdin.read()); main()"

To poskytne oprávnění sudo položce hostované kdekoli na webu, stejně jako místní instanci příkazů v jazyce Python. To v žádném případě nelze doporučit! Správci operačního systému Windows čelí podobným potenciálním katastrofám spuštěním stažených skriptů PowerShell.

Dokonce i když důvěřujete zdroji, nikdy nepředpokládejte, že je skript stažený z internetu bezpečný. Vždy nejprve zkontrolujte obsah skriptu a ověřte, zda spouštěné příkazy nemají nežádoucí účinek.

 

Chyba č. 3: Spouštění privilegovaných služeb s právy účtu root

Aplikace by se nikdy neměly spouštět jako root. Vytvořte jedinečné účty pro služby s velmi specifickými oprávněními pro každou aplikaci a službu spuštěnou v počítači.

Účty služeb obvykle nemají domácí adresáře a jejich práva práce se souborovým systémem jsou omezená i v případě, že by se někdo pokusil přihlásit pomocí takového účtu. Pokud útočníci zneužijí účet služby, musí se jim ještě podařit spuštění nějakého lokálního exploitu pro získání dalších práv pro spuštění kódu.

Každá aplikace by měla použít vlastní účet pro přístup k databázi namísto účtu root, respektive Administrator. Webové aplikace by měly být ve vlastnictví odpovídající skupiny a uživatele. Při přiřazování oprávnění domény aplikacím Windows nedávejte aplikaci přístup na úrovni správce.

Hlavní linuxové distribuce se ve výchozím stavu starají o účty služeb, ale pokud správce ručně konfiguruje balíčky třetích stran, může snadno udělat chybu.

Nezapomeňte také přepnout oprávnění po dokončení instalace a konfigurace, aby účet root, respektive Administrator nebyl vlastníkem příslušné aplikace.

 

Chyba č. 4: Používání stejných hesel

Klidně můžete vytřeštit oči. Všichni jsme slyšeli o zlu používání stejných hesel pro různé weby, systémy a aplikace. Faktem však zůstává, že to zůstává velkým problémem a že také správci systémů vůči němu nejsou imunní.

Nedávno Mozilla oznámila, že se do privilegovaného uživatelského účtu naboural neznámý útočník, vnikl do databáze Bugzilla pro sledování chyb a ukradl informace o 53 kritických zranitelnostech.

Ukázalo se, že onen „privilegovaný uživatel“ použil heslo pro databázi Bugzilla na jiném webu a tam došlo k jeho vyzrazení.

V mnoha případech se servery nakonfigurovávají se slabými hesly správce nebo se stejnými hesly, jako mají další počítače v síti.

Útoky hrubou silou pomocí běžných hesel a slovníkových slov pořád fungují, protože dost lidí stále dělá tuto základní chybu. Když má více počítačů stejné heslo, tento problém se ještě umocňuje.

Namísto nastavení stejného hesla na všech počítačích by měli správci zvolit použití souboru s klíčem. Každý server by měl mít soubor veřejného klíče a pracovní stanice správce systému by měla mít privátní klíč odpovídající takovému veřejnému klíči.

Tímto způsobem může správce přistupovat ke všem počítačům umístěným v síti, ale útočník pohybující se v síti laterálně se nebude moci přihlásit bez platného klíče. V takovém případě totiž neexistuje heslo, které by bylo možné zachytit.

 

Chyba č. 5: Sdílení účtů správce

Účty správce, jako je přístup k databázi a portálům správy, jsou v síti často sdílené. Namísto nastavení prostředí tak, aby správci vyžadovali zvýšená oprávnění až v případě potřeby, jsou tyto účty správců různě sdílené. A to přímo přivolává problémy.

V ideálním případě by měly existovat oddělené účty: jeden účet root a potom by měl mít každý správce svůj vlastní účet. Účty správců by neměly po přihlášení disponovat nejvyšší úrovní přístupu – správce si může v případě práce na specifických úkolech vyžádat speciální přístupová práva.

Zpráva společnosti Intermedia uvádí, že 32 procent IT profesionálů poskytlo své přihlašovací údaje s heslem také dalším zaměstnancům.

Je dost špatné nevědět, kdo přesně používá účty správce, ale ještě horší je, že hesla se jen zřídka mění, když správce opouští firmu. A protože se hesla nemění pravidelně, mohou je někdejší kolegové zneužít a způsobit beztrestně škodu.

Průzkum Intermedie zjistil, že jeden z pěti IT profesionálů uvedl, že by přistupoval k informacím společnosti i poté, co by opustil své současné zaměstnání.

Zásady změn hesel tedy zcela jistě nejsou určené jen pro koncové uživatele. Pravidelně měňte hesla, zejména u účtů správců a u služeb. A hesla změňte vždy, když firmu opustí příslušný administrátor.

 

Chyba č. 6: Ponechání nastavení pro řešení problémů

Při odstraňování problémů můžete dělat různé triky a experimenty, aby se vám podařilo problém odhalit a vyřešit ho. Při těchto pokusech bývá tendence obejít obvyklé procesy.

Problém nastává, když dojde k vyřešení problému a přechodu na další. Správci mohou ve spěchu zapomenout a něco zanechat ve stavu, který umožňuje zneužití.

Možná jste otevřeli porty ve firewallu – například když jste se snažili přijít na to, proč aplikace neodpovídá. Jakmile se to ale opraví, musíte se vrátit a tyto porty zavřít dříve, než je zneužijí útočníci.

Pokud jste z podobného důvodu vypnuli...

 

Tento příspěvek vyšel v Security Worldu 2/2016. Oproti této variantě je obsáhlejší a obsahuje řadu dalších rad, které můžete využít u sebe ve firmě.

Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.

Úvodní foto: Fotolia © Minerva Studio


Komentáře