Nejmenší procento bezpečnostních incidentů mají Windows 2000

Společnost PC Tools potvrdila, že Windows Vista jsou bezpečnější než Windows XP. Ironicky ovšem z průzkumu jako nejbezpečnější systém vyšly Windows 2000.Společnost PC Tools potvrdila, že Windows Vista jsou bezpečnější než Windows XP. Ironicky ovšem z průzkumu jako nejbezpečnější systém vyšly Windows 2000.

Metodika podobných průzkumů se často liší, takže kvantitativní tvrzení (o kolik procent je jaký systém bezpečnější) je třeba brát s velkou rezervou. PC Tools uvádí 37% rozdíl, Microsoft tvrdí, že Vista je oproti Windows XP bezpečnější o 60 %.
PC Tools postupovala ve svém testu tak, že porovnala množství malwaru zjištěného na počítačích s oběma operačními systémy.
Viceprezident firmy PC Tools Michael Greene uvedl, že i přes pokrok v zabezpečení Windows Vista produkt rozhodně není rozumné používat bez dodatečného bezpečnostního softwaru třetích stran (pravda, těžko mohl tvrdit něco jiného).
Procentuálně se nejméně škodlivého kódu vyskytovalo v počítačích se systémem Windows 2000. Zde došlo během půlročního sledování k 593 bezpečnostním incidentům na 1 000 počítačů. U Windows XP bylo toto číslo 1 021, u Windows Vista 629.
Samozřejmě, že z těchto čísel nelze vyvozovat příliš mnoho. Windows 2000 se dnes nejspíš používají hlavně ve firemní sféře tam, kde k tomu jsou speciální důvody, a zde lze předpokládat také zvýšený důraz na zabezpečení. Navíc se na Windows 2000 již zdaleka nesoustředí taková pozornost útočníků.
60% vyšší bezpečnost Windows Vista oproti Windows XP, kterou udává Microsoft, vychází z porovnání množství škodlivého kódu, který Microsoft z počítačů odstranil pomocí nástroje Malicious Software Removal Tool ve druhé polovině roku 2007.

Zdroj: Computerworld.com

Viz také:
Tipy pro firewall ve Windows XP - jak zprovoznit síťový program
Zabezpečení Windows Vista (2): analytici nejsou jednotní
Windows Vista jsou bezpečnější než Windows XP
Jak je to s opravou chyb v open source aplikacích


Komentáře