Nejnebezpečnější aplikace pro mobilní zařízení

Poskytovatel programového vybavení a služeb Good Technology ze Santa Clara v Kalifornii udělal prostřednictvím firmy Zoomerang průzkum toho, která aplikaci je považována v případě mobilních ICT zařízení za nejnebezpečnější.Poskytovatel programového vybavení a služeb Good Technology ze Santa Clara v Kalifornii udělal prostřednictvím firmy Zoomerang průzkum toho, která aplikaci je považována v případě mobilních ICT zařízení za nejnebezpečnější.
Průzkumu se zúčastnilo celkem 600 profesionálů z firem zaměstnávajících 150 až 16000 pracovníků. Jednoznačně první místo v jejich obavách přitom představují e-mailové aplikace – uvedlo to 79 procent respondentů! Daleko za nimi zůstaly intranetové aplikace, které mezi největší hrozbu zařadilo 29 procent dotazovaných (upozorňujeme, že jako největší problém bylo možné označit vícero aplikací). Možnost a schopnost zajistit odpovídajícím způsobem bezpečnost je přitom rozhodujícím kritériem právě při volbě e-mailového klienta nebo intranetové aplikace.
Také další zjištěné skutečnosti byly zajímavé: obavy o fyzickou bezpečnost používaných přístrojů a z toho plynoucích rizik vyjádřilo jen 29 procent profesionálů. Možná je to dáno i tím, že plných 59 procent z nich nepřipouští, aby data na těchto zařízeních nebyla šifrovaná. Plných 65 procent z tázaných dále vyžaduje vynutitelnou bezpečnost (tedy takovou, která je prosazována bez ohledu na vůli uživatele), ale jen 53 procent připouští, že je jí schopno dosáhnout.


Komentáře