Největší nebezpečí hrozí na Internetu dětem kolem 10 let

Podle průzkumu agentury Ipsos Tambor pro společnost Microsoft pouští 86 procent českých rodičů své děti na internet již od sedmi let. V 67 procentech případů však pouze pod jejich přímým dozorem.


Od patnácti let pak již mohou na internet obvykle všechny děti. Na jejich internetové aktivity v tomto věku fyzický dohlíží již jen šest procent rodičů.

Podle zkušeností z projektu Bezpečnýinternet.cz, který loni spustily společnosti Česká spořitelna, Microsoft a Seznam.cz, jsou právě děti na internetu často terčem různých internetových hrozeb.

"Míra kontroly ze strany rodičů s rostoucím věkem jejich dětí výrazně klesá. Například dvě třetiny desetiletých dětí již užívají internet zcela bez dozoru. Paradoxně právě tyto děti jsou na internetu ohroženy nejvíce, protože jejich zvídavost je kombinována s již slušnými uživatelskými dovednostmi, naopak schopnost kritického úsudku a regulace vlastního chování na internetu u těchto dětí ještě plně rozvinuta není," uvádí Petr Megela, Account Director společnosti Ipsos Tambor.

Na rizika spojená s používáním internetu upozorňuje i průzkum. Podle něho se s nějakou internetovou hrozbou setkala v uplynulém roce čtvrtina všech dotázaných. Nejčastěji šlo o spam, zavirovanou stránku nebo trojského koně. V polovině případů šlo o podvodnou nabídku, ve třetině případů o nevhodné chování uživatele na sociální síti. Ve 13 procentech případů šlo o phishing.

Kvůli existujícím rizikům se rodiče snaží aktivity svých dětí na internetu hlídat. Nejvíce českých rodičů, 68 procent, spoléhá na stanovování pravidel pro bezpečné používání internetu. 64 procent rodičů se své děti snaží hlavně vzdělávat v oblasti možných rizik. Fyzickým dozorem tuto oblast řeší 31 procent rodičů a 10 procent využívá speciální software.Komentáře