Notebooky se na hranicích USA mohou i nadále kontrolovat bez udání důvodu

Americké ministerstvo vnitra (Department of Homeland Security) schválilo kontroverzní předpis, který umožňuje úředníkům na hranicích USA kontrolovat veškerá elektronická zařízení, kopírovat jejich obsah, prohlížet datová média nebo i zařízení zabavit.


Cestujícímu přitom ani nemusí být sdělen důvod tohoto opatření. Ačkoliv kontrola zařízení ve většině případů přirozeně probíhá tak, že jí jeho vlastník zaregistruje, úředníci mohou prohledávání provádět i bez vědomí uživatele.

Americké ministerstvo vnitra uvádí, že kritika tohoto postupu je neopodstatněná. Pro počítače a obdobná zařízení platí stejné předpisy jako pro cokoliv jiného – vždyť nikoho třeba neudivuje, že na letištích dochází ke kontrole zavazadel. Řada kritiků ale tento argument nepřijímá, elektronická zařízení podle nich mohou obsahovat mnohem důvěrnější data, ať už osobní nebo firemní. Existuje riziko, že poté, co tato data úředníci například zkopírují, dojde později k jejich úniku. Ministerstvo na to odpovídá, že veškerá zkopírovaná data jsou ale uchovávána bezpečných způsobem v šifrované podobě, a pokud neexistuje speciální důvod s nimi dále pracovat, jsou po třech týdnech automaticky mazána.

Kritici rekrutující se zejména z organizací na ochranu soukromí se domnívají, že stávající režim dává např. úředníkům na letištích do rukou příliš velkou moc. Podle nich by prohledávání počítačů mělo být možné pouze za jasně definovaných podmínek, nikoliv plošně.

Z pohledu uživatele je důležité, jak je prohledávání počítačů ve skutečnosti časté. Ministerstvo vnitra USA uvádí, že za poslední necelý rok vstoupilo na hranice USA 144 milionů lidí. Úředníci přikročili k prohledávání zařízení celkem ve 1 947 případech, z toho šlo o 696 notebooků. Ani zde ale údajně většinou nešlo o hloubkové prohledávání, k tomu došlo jen ve 40 případech (výsledky ani postup procedury americký Computerworld neupřesňuje). Ostatní případy vlastně obnášely jen zapnutí zařízení a zjištění, zda je opravdu tím, na co vypadá.

 

Z pohledu uživatele je samozřejmě největší problém, pokud mu zařízení bude zabaveno (sice v principu dočasně, nicméně se bude muset obejít bez notebooku a dat třeba během služební cesty, navíc při krátké cestě se může vracet dříve, než se kauza nějak vyřeší atd). Americký Computerworld k tomu žádná čísla bohužel neuvádí.

 Na toto téma viz také článek Notebooky vozit do USA raději bez citlivých dat.Komentáře