Notebooky vozit do USA raději bez citlivých dat

Zabavená zařízení mohou být předmětem vyšetřování po neomezeně dlouhou dobu. Doporučuje se, aby cestující vozili do USA jen taková zařízení, která mohou v nejhorším případě postrádat. Citlivá data mohou být poslána e-mailem ještě před překročením hranice.Výsledkem soudních procesů probíhajících posledních několik týdnů ohledně neodůvodněných prohlídek obsahu notebooků a elektronických zařízení na hranicích USA je zveřejnění informací, které se týkají všech občanů USA i návštěvníků z cizích zemí překračujících hranice.

Žaloba byla podána nadacemi EFF (Electronic Frontier Foundation) a Asian Law Caucus, kalifornskými sdruženími pro občanská práva. Týkala se zveřejnění politiky DHS (U.S. Department of Homeland Security) ohledně zkoumání obsahu přenosných počítačů a dalších elektronických zařízení při vstupu na území USA.

Soudní proces zahájily obě skupiny hájící občanská práva na základě množících se stížností cestujících na způsob, jakým jsou prováděny na hranicích kontroly elektronických zařízení. Ve většině případů šlo o prohlídky bez zjevného důvodu a bez vysvětlení, jaké informace byly úředníky zkoumány a kopírovány.

Susan Gurley, ředitelka organizace Alexandria varuje všechny cestující, aby byli na podobné prohlídky připraveni, ačkoli k nim dochází relativně zřídka.

„Zdaleka nejde o masové rozšíření,“ říká Gurley, „ale myslíme si, že by lidé měli vědět, že překročením hranic USA jednoduše ztrácejí právo na jakékoli soukromí.“

Dále informuje o pěti věcech, které by měli cestující do USA vědět:

1. Pro zabavení notebooku není třeba žádný policejní záznam

Pro vyšetřování elektronických zařízení není třeba žádný záznam ani podezření ohledně trestné činnosti. Úřady mají právo zkoumat veškeré předměty cestujících, včetně obsahu notebooků, paměťových karet a digitálních fotoaparátů. Mají právo nejen na prohlídku, ale také na vytvoření kopií, pokud si myslí, že je to důležité.

2. Prohlídka se týká veškerého obsahu

Úplně vše, co se nachází v elektronických zařízeních, může být předmětem zkoumání. Včetně osobních fotografií, bankovních údajů, obchodních materiálů nebo neotevřených e-mailů.

3. Přenosný počítač nemusí být vrácen

Zabavená zařízení mohou být předmětem vyšetřování po neomezeně dlouhou dobu. Gurley doporučuje, aby cestující vozili do USA jen taková zařízení, která mohou v nejhorším případě postrádat. Citlivá data mohou být poslána e-mailem ještě před překročením hranice.

4. Nevozte do USA nic, co nechcete s kýmkoli sdílet

Gurley varuje návštěvníky USA, aby s sebou nebrali nic, co by je mohlo přivést do rozpaků, pokud by to viděly jiné osoby.

„Pokud se jedná o informaci, kterou nechcete sdílet, neberte si ji s sebou. Zejména se jedná o osobní data k bankovním účtům, fotografie, korespondenci, zdravotní údaje a hesla. Pokud vezete služební notebook, nenahrávejte do něj žádné obchodní informace nebo záznamy o zaměstnancích.“

5. Spolupracujte


Spolupracujte s úřady. Nechte si vystavit potvrzení, pokud vám byl počítač zabaven. Pokuste se zjistit jakékoli informace o důvodu zajištění vašich předmětů.

Gurley říká, že účelem těchto doporučení není ukrývat data před úřady, ale připravit cestující na eventualitu podrobné prohlídky počítače a záznamových médií. „Naším hlavním cílem je varovat návštěvníky, že jejich počítač může být na hranicích bezdůvodně zabaven bez jakéhokoli vysvětlení.


Komentáře