Nově objevená zranitelnost intelovských čipů otevírá PC k útokům

Jedna z vlastností intelovských procesorů Intelu řady Haswell se může zneužít – umožní totiž překonat jeden z důležitých typů ochrany před nákazou, který nabízejí všechny nejdůležitějších operační systémy.

Nově objevená zranitelnost intelovských čipů otevírá PC k útokům


Techniku, objevenou třemi vědci z Newyorské státní univerzity a Kalifornské univerzity, lze zneužít k překonání ochrany ASLR (address space layout randomization). ASLR je bezpečnostní mechanismus, který umisťuje strojový kód programů, knihovny a data v operační paměti do náhodně zvolené adresy. Útočník tak neví, kam svůj škodlivý kód vložit.

Cílem ASLR je znemožnit některé druhy exploitů, jmenovitě např. stack nebo heap overflow. Ve chvíli, kdy se ASLR překoná a zranitelnost zneužije, nakažený kód se vloží na konkrétní pozici v paměti, ve kterém se daný proces nebo jádro operačního systému spouští jako běžná součást činnosti.

Ve své studii vědci popisují, že BTB (branch target buffer), což je mechanismus mezipaměti využívaný předpovídačem větvení CPU, může být využit k úniku ASLR adres vytvořením kolizí mezi rozdílnými uživatelskými procesy nebo procesy v jádru. Předpovídač větvení, branch target predictor, se u moderních procesorů využívá k optimalizaci výkonu.

„BTB ukládá cílové adresy nedávno spuštěných větvících instrukcí, takže tyto adresy mohou být získány přímo z BTB k obdržení instrukcí, začínajících v cíli příštího cyklu,“ vysvětlují vědci ve studii. „Neboť BTB je sdíleno několika aplikacemi spouštějícími se na stejném jádře, únik informace z jedné aplikace do další skrze boční kanál BTB je možný.“

Výzkumníci předvedli svůj na BTB založený bypass na počítači s Intel Haswell CPU a operačním systémem Linux s jádrem verze 4.5. Jejích útok spolehlivě zjistil ASLR jádra využitím BTB kolizí během přibližně 60 milisekund.

Samotná studie navrhuje několik jak softwarových, tak hardwarových řešení, které by BTB útokům v budoucnu zabránily; nebo lépe zabezpečily současné ASLR implementace.

Útočníci mají již dnes i jiné metody překonání ASLR, ale obvykle vyžadují nalezení dalších paměťových zranitelností a jejich propojení s původním exploitem. Díky zlepšení softwarového zabezpečení v posledních letech vyžaduje vzdálené spuštění škodlivého kódu obvykle několikastupňové exploity.

Úvodní foto: © kromkrathog - Fotolia.com


Komentáře