Nové UTM firewally řady Cyberoam nabízí Comguard

Nové řešení bezpečnostní brány - Cyberoam – uvedla na náš trh společnost Comguard. Jedná se o UTM firewall, který je vhodný pro najde malé a střední firmy.Nové řešení bezpečnostní brány - Cyberoam – uvedla na náš trh společnost Comguard. Jedná se o UTM firewall, který je vhodný pro najde malé a střední firmy.
Cyberoam nabízí firewallové funkce s možností řízení provozu založeného na identitě uživatele, dále volitelnou integraci s Active Directory, podporu pro VPN, řízení šířky pásma, URL filtraci, antispam, antivirus i IPS.
Produktová řada zahrnuje sedm modelů a poskytuje komplexní a vysoce spolehlivé zabezpečení vstupu do vnitřní sítě organizace, chrání proti hrozbám zevnitř i vně sítí jako jsou spam, spyware, phishing, pharming, viry, červi, trojani, DoS útoky a další.
Nastavením pro jednotlivé uživatele lze snadno stanovit, jaké aplikace mohou spouštět, jaký obsah využívat, kdy se mohou připojovat vzdáleně, jakou šířku pásma mají přidělenu nebo jaký objem dat mohou stáhnout či uploadovat.
Cena přístrojů začíná na 18 500 Kč.


Komentáře