Novell kupuje společnost e-Security

Společnost Novell oznámila akvizici společnosti e-Security, Inc. Získaná technologie umožní Novellu dodávat řešení komplexního zobrazení všech činností v podniku, které souvisí se zabezpečením a dodržováním předpisů. Transakcí se spojí výhody řešení Novellu pro správu identit a systémů s technologií společnosti e-Security pro monitorování, reakce a reportování událostí v reálném čase.Společnost Novell oznámila akvizici společnosti e-Security, Inc. Získaná technologie umožní Novellu dodávat řešení komplexního zobrazení všech činností v podniku, které souvisí se zabezpečením a dodržováním předpisů. Transakcí se spojí výhody řešení Novellu pro správu identit a systémů s technologií společnosti e-Security pro monitorování, reakce a reportování událostí v reálném čase. Komplexní zobrazení událostí na úrovni uživatelů, sítě a aplikací umožní zákazníkům optimalizovat dříve pracný proces, který je náchylný k chybám, snížit náklady pomocí automatizace a vytvořit přesnější, předvídatelnější program monitorování zabezpečení a dodržování předpisů.
Automatické monitorování a reportování dodržování předpisů
Počínaje zákonnými předpisy jako Sarbanes-Oxley, Basel II a HIPAA a konče programy podnikového řízení, jsou nároky kladené nejrůznějšími předpisy v poslední době stále komplikovanější. Organizace se při monitorování dodržování předpisů musí často spoléhat na různé informační zdroje a nástroje, což je jednak neefektivní a navíc při tomto pojetí snadno dochází k chybám. Novell se snaží dodávat infrastrukturu pro komplexnější monitorování zabezpečení a událostí, která pomůže optimalizovat pracovní toky a zajistí přesnost dat. Získání produktu e-Security Sentinel 5 umožňuje Novellu uvést na trh řešení, které poskytuje v reálném čase komplexní pohled na všechny činnosti související se zabezpečením a dodržováním předpisů a zároveň pomáhá zákazníkům monitorovat, reportovat a automaticky reagovat na události v podnikové síti.
Komplexní pojetí zabezpečení a dodržování předpisů
Nově přijímané zákony a předpisy mění uvažování společností o zabezpečení a správě identit – hlavní důraz se nyní klade na automatizaci a reportování výsledků a také na schopnost reagovat na události a nevyhovující činnosti v okamžiku, kdy k nim dojde. S využitím základních technologií chce Novell dodávat robustní řešení zabezpečení a dodržování norem, která budou splňovat potřeby našich zákazníků ve stále důsledněji regulovaném podnikovém prostředí.
Řešení Sentinel 5 lze koupit u společnosti Novell od května letošního roku. Další verze řešení Novell a e-Security by měly být k dispozici letos v létě.Novell za akvizici společnosti e-Security zaplatil 72 milionů dolarů.


Komentáře