Novell nabízí služby pro zabezpečení cloudu


Společnost Novell ohlásila dostupnost řešení Cloud Security Service. Umožňuje provozovatelům služeb cloud computingu poskytnout jejich zákazníkům bezpečný přístup a zajistit shodu s předpisy v cloudu. Cloud Security Service je zásadní součást širšího portfolia produktů Novell pro správu identit a zabezpečení.

Cloud Security Service umožňuje podle Novellu podnikům rychle a snadno rozšířit infrastrukturu identit do jakéhokoli veřejného cloudu. Veškeré změny uživatelů nebo jejich oprávnění jsou okamžitě replikovány v prostředí cloudu. Je tak zaručena jedna konzistentní kostra identit a zabezpečení pro podnik, která funguje bez ohledu na to, kde vlastně používané aplikace běží.

Pro poskytovatele služeb cloudu, kteří nabízejí software, platformu nebo infrastrukturu jako službu, je přidaná hodnota, jako například přizpůsobené zabezpečení, důležitým faktorem odlišení na trhu.

Technologie Novell Cloud Security Service je sama hostována v cloudu – buď tam, kde svou aplikaci provozuje i poskytovatel, nebo prostřednictvím hostingového partnera společnosti Novell. Uživatel se může přihlásit přímo, nebo prostřednictvím podnikového systému identit. Služba nejprve ověří identitu a v případě úspěšného ověření vygeneruje token identity ve formátu požadovaném provozovatelem SaaS. Uživatel je nyní ověřen pro přístup ke službě SaaS. Aplikační konektory, které jsou součástí služby, po připojení k aplikaci zachycují činnost uživatele na úrovni jednotlivých stránek a poskytují auditní protokol pro účely shody.

Provozovatelům služeb cloudu, kteří chtějí svým zákazníkům zpřístupnit bezpečné a předpisům vyhovující počítačové prostředí, nabízí Cloud Security Service podle Novellu prostředí pro více nájemců se zabudovanými funkcemi měření, fakturace a auditování.Komentáře