Novell Network Access Control - přístup k síti i zabezpečení koncových bodů

Nejnovější člen produktové řady ZENworks zajišťuje podle dodavatele bezpečnost v prostředí heterogenních sítí pomocí zásad pro povolení nebo odepření přístupu k síti na základě testůNovell oznámil dostupnost produktu Novell ZENworks Network Access Control. Společnost rozšířila svá řešení zabezpečení a správy koncových bodů o vynucování a zajištění shody s pravidly zabezpečení na úrovni přístupu k síti. Nejnovější člen produktové řady ZENworks zajišťuje podle dodavatele bezpečnost v prostředí heterogenních sítí pomocí zásad pro povolení nebo odepření přístupu k síti na základě testů, které sledují, zda dané zařízení splňuje definovaná kritéria zabezpečení, včetně instalovaných oprav a klientských firewallů. Řešení ZENworks pomůže organizacím snížit rizika spojená s řízením přístupu k síti, splnit regulační požadavky zákonů jako HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) ve zdravotnictví nebo PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) v oblasti platebních karet i zajištění interních zásad zabezpečení.
 
Produkt umožňuje organizacím nasadit řízení přístupu k síti bez nutnosti instalovat další síťová zařízení. Proto se má hodit především pro heterogenní síťová prostředí. Nové řešení lze dle Novellu snadno nasadit díky předem nadefinovaným testům pro určitá zařízení nebo skupiny, navíc možnost postupného nasazení zabrání přerušení provozu IT v průběhu implementace.
 
ZENworks Network Access Control nabízí tři možnosti řízení přístupu k síti – bez agenta, v prostředí webu nebo pomocí agenta. Každá z nich uplatňuje zásady zabezpečení koncových stanic na všech zařízeních a chrání síť následujícími čtyřmi kroky:
 
Testování před navázáním spojení – Zaručuje otestování a schválení zabezpečení zařízení před umožněním jejich přístupu k síti. V řádu sekund provede kompletní sadu kontrol pro zařízení se systémy Windows i Macintosh.
Opakované ověřování po připojení – U zařízení připojených k síti jsou testy v určených časových intervalech opakovány.
Správa na základě identit – Posiluje zabezpečení přístupu uplatňováním konkrétních zásad na uživatele nebo zařízení připojená k síti.
Zjednání nápravy – Když se o připojení k síti pokusí nevyhovující zařízení, jsou izolována a před umožněním přístupu k síti musí zjištěný nedostatek napravit.
 
ZENworks Network Access Control je k dispozici za doporučenou cenu 40 dolarů na spravované zařízení.

Viz také:
Agenta pro ochranu koncových bodů nabízí i CheckPoint
McAfee přidává šifrování koncových bodů
Trend Micro posiluje bezpečnost koncových bodů pomocí Intrusion Defense Firewall


Komentáře