Nový studijní program o bezpečnosti IT na ČVUT

Fakulta dopravní ČVUT v Praze otevírá v příštím zimním semestru, tj. v říjnu letošního roku, výuku v nových magisterských studijních oborech – „Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů" a „Bezpečnost dopravních prostředků a cest." Cílem těchto nových studijních magisterských oborů je příprava na povolání v moderních oborech bezpečnostních technologií.


„Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů" je podle ČVUT jediný ucelený studijní obor svého druhu na ICT security v  Evropě. Absolventi tohoto magisterského studia mají pak perspektivu uplatnit se v praxi jako bezpečnostní manažeři, analytici či technici, projektanti či designéři bezpečnostních technologií a procesů, nebo vedoucí týmů na testování a provoz bezpečnostních zařízení.

Jak zdůrazňuje proděkan fakulty, doc. Ing. Václav Jirovský, CSc., vedoucí Ústavu (katedry) bezpečnostních technologií a inženýrství, který výuku uvedených oborů zavedl, zvláštní akcent bude věnován bezpečnostním technologiím spojeným se zajištěním bezpečnosti a odhalování nebezpečných stavů v systému v souvislosti se stále větší závislostí společnosti na technologických infrastrukturách, zejména na informatice.

„Manažerskou roli mohou absolventi hrát nejenom při implementaci bezpečnostních systémů, ale i při organizaci a výcviku bezpečnostních týmů. Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru studijního oboru mají absolventi šanci uplatnit své znalosti i v komerční sféře, např. v oboru "business intelligence," v týmech CSIRT, ale také ve specializovaných jednotkách bezpečnostních služeb, zaměřených např. na boj proti kybernetické kriminalitě."

„Oba studijní obory jsou doplněny jak v povinné tak volitelné části zajímavými přednáškami, ze kterých můžeme uvést např. Zpravodajské prostředky a metody, Trestní právo v IT a dopravě nebo Sociologie firmy. Vzhledem k tomu, že jde o atraktivní a v praxi žádané odbornosti, nebudou mít absolventi těchto studijních oborů na fakultě dopravní ČVUT problémy sehnat dobré zaměstnání ani v období ekonomické krize," domnívá se doc. Václav Jirovský.Komentáře