Ochrana CAPTCHA by mohla být nahrazena rukopisem

Lidé byli v minulosti zvyklí číst ručně psané texty. Nemohli bychom tedy člověka od robota odlišit právě podle schopnosti rozpoznat rukopis? Počítačové systémy v tomto ohledu mají dosud výsledky spíše neuspokojivé.


CAPTCHA (Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart), tedy ochrana, která slouží u webových služeb k rozlišení lidí a automaticky fungujících robotů, by mohla projít radikální změnou.

Stávající podoba této technologie není příliš uspokojivá. Zejména přepisování řetězců písmen a číslic naráží na to, že co zvládne člověk, zvládne více-méně i software OCR. Mnohé webové služby jsou dnes chráněny způsobem, který působí značné problémy i legitimním uživatelům.

Venu Govindaraju z University at Buffalo přišel proto s návrhem na změnu celé technologie. Vychází z toho, že lidé byli v minulosti zvyklí číst ručně psané texty. Nemohli bychom tedy člověka od robota odlišit právě podle schopnosti rozpoznat rukopis? Počítačové systémy v tomto ohledu mají dosud výsledky spíše neuspokojivé.

Například i vývoj systému, který by umožňoval automaticky třídit dopisy s ručně psanou adresou, trval několik let a se slušnou mírou úspěšnosti ho americká pošta mohla začít používat až od roku 1996. Jedním z autorů tohoto systému byl právě Govindaraju. Ten nyní připravil archiv, který umožňuje automaticky generovat prakticky neomezené množství stylů rukopisu.

 

Zdroj: ScienceDaily

 

Poznámky:

- Samozřejmě se tím neřeší to, že texty CAPTCHA vyplňují v rozvojových zemích za minimální odměnu i živí lidé.

- Rukopisy umíme rozpoznávat podle kontextu. Dokázali bychom to i u slov složených z náhodných znaků? Dokáže Číňan rozpoznávat rukopisy Američanů?

- Dokáží rukopis rozpoznávat i lidé, kteří už klasicky psané dopisy nikdy nepsali a třeba ani nečetli?

 

 Komentáře