Ochrana dat od EMC s podporou replikace

Společnost EMC oznámila, že do softwaru Data Protection Advisor přidává podporu replikace. Uživatelé tedy nyní mohou centrálně sledovat všechny zálohovací aplikace i replikační technologie, a to jak ve fyzických, tak virtuálních prostředích.


Nové rozšíření podle EMC poskytne zákazníkům řešení zajišťující monitoring, analýzu a sestavy pro celou infrastrukturu zálohování, replikace a síťových úložišť, což usnadní zajištění shody s předpisy a snižuje riziko ztráty nebo úniku dat.

EMC Data Protection Advisor automatizuje shromažďování dat z aplikací, hostitelů a diskových polí, monitoruje potenciální rizika a upozorňuje na nedostatky, které by mohly ohrozit splnění závazků stanovených v dohodě o úrovni poskytovaných služeb (SLA). Ačkoli byl tento produkt původně určen pro zálohovací technologie, rozšiřuje nejnovější verze řešení EMC pro správu ochrany dat své možnosti monitorování, analýzy a sestav i na replikační software. Kombinuje tedy správu ochrany dat pro zálohování i replikaci v jediném okně.

Data Protection Advisor nyní podporuje správu ochrany dat pro replikační software v úložných polích Symmetrix a CLARiiON. Vytvoří jednotnou grafickou mapu aplikačních klientů, diskových polí, zařízení a replik, která odlišuje funkční součásti od míst, kde replikace není dostatečně zajištěna. Funkce pro automatizované shromažďování a analýzu dat produktu Data Protection Advisor zaznamenávají změny v obnovitelnosti jednotlivých replik.

Zákazníci mohou pomocí produktu Data Protection Advisor zjednodušit monitorování technologie RecoverPoint. Tato nová podpora poskytuje lepší přehled o konfiguraci a výkonu replikace, a usnadňuje tak splnění nároků na obnovení dat, které vyplývají z dohod o úrovni poskytovaných služeb.

Data Protection Advisor nyní také podle EMC zlepšuje podporu VMware a nabízí integraci s produktem vCenter Server, podrobné monitorování záloh a zasílání výstrah a sestav, a to i na úrovni jednotlivých virtuálních počítačů a serverů ESX.

 Komentáře