Ochrana osobních údajů v prostředí webu 2.0 musí být podle EU daleko vyšší

Na novém evropském výzkumném projektu PrimeLife, jehož cílem je zajistit ochranu osobních údajů uživatelů společenských sítí, virtuálních komunit a dalších technologií webu 2.0, začala pracovat firma IBM.Na novém evropském výzkumném projektu PrimeLife, jehož cílem je zajistit ochranu osobních údajů uživatelů společenských sítí, virtuálních komunit a dalších technologií webu 2.0, začala pracovat firma IBM.
PrimeLife – Privacy and Identity Management in Europe for Life představuje nový výzkumný projekt, který deseti milióny eur financuje Evropská unie. Cílem projektu, který koordinuje společnost IBM a jehož se účastní 14 dalších partnerů, je vybavit uživatele prostředky pro správu a kontrolu nad jejich osobními údaji v prostředí technologií webu 2.0, například společenských sítí nebo virtuálních komunit.
Jednotlivci v současné informační společnosti chtějí chránit své osobní údaje a zachovat si kontrolu nad osobními informacemi bez ohledu na své aktivity. Informační technologie však berou tyto požadavky jen zřídka na zřetel a ohrožují tak soukromí občanů.
Čím dál provázanější povaha internetu dnes umožňuje jakémukoli jednotlivci vytvářet služby, přispívat a distribuovat informace. Například zaměstnavatelé si mohou před osobním pohovorem s uchazeči o místo vyhledat jejich profily v on-line komunitách. V některých zemích dokonce společenské sítě bez svolení uživatelů zpracovávají informace o jejich zvyklostech při nakupování on-line nebo o jejich osobních preferencích.
Takové incidenty vyvolávají zásadní otázky ohledně ochrany soukromí ve vznikajících internetových aplikacích například pro spolupráci, ve virtuálních komunitách a také ohledně udržení celoživotní kontroly nad osobními údaji jednotlivce.
Tyto problémy má řešit právě projekt EU PrimeLife. Jeho cílem je přinést do sítí a síťových služeb dlouhodobě udržitelnou ochranu osobních údajů a správu identit. Prvním, krátkodobým cílem projektu PrimeLife je poskytnout škálovatelnou a konfigurovatelnou správu osobních údajů a identit v rámci nově vznikajících internetových služeb a aplikací, například virtuálních komunit nebo aplikací pro spolupráci.
Druhým, dlouhodobějším cílem projektu PrimeLife je chránit osobní údaje jednotlivců po celou dobu jejich životního cyklu. Každý jednotlivec za sebou při digitálních interakcích zanechává spoustu virtuálních otisků a technologické inovace usnadňují sběr obrovských objemů dat, jejich neomezené ukládání, opakované používání a trvalé propojování těchto digitálních stop.
Pro vyřešení těchto problémů je třeba značného pokroku mnoha podpůrných technologií. Projekt PrimeLife by měl zásadně zdokonalit rozhraní pro interakci člověka s počítačem, konfigurovatelné jazyky pro definování zásad, federování webových služeb, infrastruktury a kryptografii zajišťující ochranu soukromí.
Konsorcium projektu PrimeLife tvoří IBM a Center for Usability Research & Engineering, Rakousko; Katholieke Universiteit Leuven, Belgie; GEIE ERCIM, Francie; Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, Technische Universität Drážďany, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt n. Mohanem, Europäisches Microsoft Innovations Center GmbH, Giesecke & Devrient GmbH and SAP AG, Německo; Universitá degli Studi di Bergamo a Universitá degli Studi di Milano, Itálie; Stichting Katholieke Universiteit Brabant, Nizozemí; Karlstads Universitet, Švédsko; a Brown University, USA.


Komentáře